Европа подготвя почвата за подобряване на клиничните изпитвания

Проектът c4c включва над 60 организации от 20 държави и включва фармацевтични компании като Bayer, Johnson & Johnson и Novartis.

Изследователите от ЕС се стремят да създадат повече лекарства, пригодени за деца. През 80-те години на миналия век, по време на епидемията от СПИН, децата са били изключени от клинични изпитвания, което е довело до липса на животоспасяващи лекарства за тях. Професор Карло Джиакинто, педиатър и председател на фондация "Пента", подчертава значението на включването на децата в клиничните изпитвания. Инициативата за иновативни лекарства (IMI) подкрепя няколко проекта за подобряване на клиничните изпитвания за деца, включително седемгодишния проект connect4children (c4c), който има за цел да рационализира и подобри педиатричните клинични изпитвания в Европа.

Проектът c4c включва над 60 организации от 20 държави и включва фармацевтични компании като Bayer, Johnson & Johnson и Novartis. Целта е да се създаде европейска мрежа за педиатрични клинични изпитвания, която да направи повече лекарства достъпни за децата. Въпреки постигнатия напредък, по-малко от 50 % от лекарствата, които обикновено се използват при деца, са изследвани при тази популация.

Клиничните изпитвания при деца са по-сложни поради различния метаболизъм в различните възрастови групи и необходимостта от специално адаптирани формули. Екипът на c4c работи, за да гарантира, че лекарите могат да провеждат тези изпитвания ефективно и да предоставят подкрепа на семействата. Те също така разработват документация и шаблони за стандартизиране на процеса.

В рамките на проекта се създава и холандска фондация с нестопанска цел connect4children Stichting, която ще продължи да подкрепя педиатрични проучвания и след края на проекта. Традиционните клинични изпитвания отнемат много време и са скъпи, но платформените изпитвания са по-гъвкави, тъй като позволяват едновременно да се изпитват няколко лекарства и пациентите да сменят лечението при необходимост.

EU-PEARL, друг проект, финансиран от ЕС, е разработил рамка за платформени изпитвания, която се използва за заболявания като голямо депресивно разстройство, туберкулоза и неврофиброматоза. Тази рамка спомага за ускоряване на разработването на лекарства и включва участието на пациентите в планирането на изпитванията, което е особено полезно за редки заболявания с ограничен брой пациенти.

Платформените изпитвания могат значително да подобрят разработването на лекарства за деца, като отговорят на етичната необходимост от осигуряване на най-добрите доказателства за лечението на тази уязвима популация. | БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон