БВП на човек от населението в България е 36% под средното ниво за ЕС

През 2023 г. БВП на човек от населението в България е 36% под средното ниво за ЕС-27.

БВП на човек от населението е основният измерител на икономическата активност и също показва значителни разлики между държавите членки, сочат данните на НСИ.

През 2023 г. фактическото индивидуално потребление (ФИП) на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите - членки на ЕС, от 70 до 138% от средното равнище в EС-27. За България нивото е 27% под средното равнище за ЕС, според експресните оценки за 2023 г.

ФИП се състои от стоки и услуги, действително потребени от домакинствата, независимо дали са закупени и платени директно от домакинствата, от правителството или от нестопански организации. ФИП на човек от населението може да се разглежда като показател за материалното благосъстояние на домакинствата.

Информацията за ФИП е на базата на експресни оценки на паритетите на покупателната способност (ППС) за 2023 г., публикувани на страницата на Евростат. Това прессъобщение представя част от данните от по-детайлната публикация в Statistics Explained.

Десет държави членки регистрират ФИП на човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2023 година. Най-високо е в Люксембург (38% над средното за ЕС-27 ниво), Австрия и Нидерландия (и двете със 17%).

Междувременно, седемнадесет държави членки регистрират ФИП на човек от населението под средното равнище за ЕС-27, като най-ниски нива отбелязват Унгария (30% под средното равнище за ЕС-27), България (27%), Словакия и Латвия (и двете с 25%).

Единадесет държави членки регистрират БВП на човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2023 година. Най-висок е в Люксембург (139% над средното за ЕС-27), Ирландия (111%) и Нидерландия (30%). Същевременно, най-нисък е в България (36% под средното ниво за ЕС-27), Гърция (33%) и Латвия (29%). | БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон