Служебният кабинет ще одобри промени в Закона за държавния бюджет

Служебният министри ще решат и за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2025 г., както и ще бъде прието решение за обявяване на 31 март за професионален празник на вътрешния одитор.

Служебното правителство ще проведе редовното си заседание, като ще одобри промени в Закона за държавния бюджет за 2024 г., предаде БГНЕС.

Служебният министри ще решат и за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2025 г., както и ще бъде прието решение за обявяване на 31 март за професионален празник на вътрешния одитор.

Ще бъде приета Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в България 2024-2028 г., предстои и одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.

Служебният кабинет ще утвърди таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2024 - 2025 година, както и ще бъде одобрен Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2023 г.

Служебните министри ще приемат промени в устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси". /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон