Проекти за стотици милиони ще се оценяват от външен изпълнител

Министерство на иновациите и растежа, което бе критикувано, че концентрира прекалено много ресурс, възнамерява да прехвърли управлението на част от него на външен изпълнител.

Екипът на Даниел Лорер ще търси с обществена поръчка външен изпълнител, който да одобрява и следи изпълнението на всички грантови схеми по програмата за икономическа трансформация в плана за възстановяване и устойчивост, съобщава в. "Сега". По схемата е предвидено да се разпределят над 670 млн. безвъзмездно финансиране за различни дейности, свързани с модернизацията на фирмите и прехода към зелена и кръгова икономика.

В същото време към министерство на иновациите функционира главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ с 278 души, а ще работи и специално звено, което да поеме проектите по плана за устойчивост по друг приоритет – за развитие на индустриалните зони.

Екипът на Даниел Лорер твърди, че грантовите схеми по плана за устойчивост следва да се прехвърлят като договаряне на външен изпълнител, защото проектите трябва да започнат веднага и са много. В същото време обществена поръчка за избор на външен изпълнител със сигурност ще забави темпото. На този фон дирекцията, която управлява фондовете за конкурентоспособност, в момента не работи толкова интенизвно, защото чака нова оперативна програма за периода 2021 – 2027. Извън външния изпълнител, който ще извършва подбора и договарянето по грантовите схеми, в министерството ще бъдат наети и външни служители, които да го контролират.

Всичко това ще доведе до набъбване на разходите за управление на проектите, става ясно от проектния фиш на програмата. Предвидено е разходите за организация и управление на грантовите схеми да възлязат на 5%. При обща сума от 670,6 млн. лв. това прави разход за управление в размер на 33, 53 млн. лв. В тази сума все пак ще бъдат включени и други дейности – за предоставяне на правни и друг вид експертни консултации, разходи за публичност на мерките, за командировъчни и др.

Не е ясно защо е приета такава структура на управление, когато по другия проект в ресора на Лорер от плана за възстановяване – за развитие на индустриални паркове и зони - така или иначе ще се ползва специално създадено звено в подкрепа на управлението на проектите. Експерти коментират, че главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ поначало е свикнала на процедури с голям брой кандитати и това не би следвало да е проблем. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон