Отличията на патриаршеското достойнство

Жезълът, който ще бъде връчен на новоизбраният Български патриарх, е жезълът на Българския патриарх Кирил, първият след възстановяването на Българската патриаршия през 1954 г.

За разлика от останалите митрополити от Светия Синод на БПЦ, които носят две отличия - енголпие и нагръден кръст, Българският патриарх, носи на гърдите си три отличия за патриаршеското си достойнство – св. Кръст и два енголпиона - с Христос Вседържител и с Пресвета Богородица, съобщават от Светия Синод.

Всеки вярващ, когато застане в църква пред светия олтар, вижда на иконостасната стена от едната страна образа на Господ Иисус Христос, от другата – на Пресвета Богородица, а над Царските двери – спасителното Разпятие.

Като предстоятел на Поместна православна църква патриархът е този, който постоянно предстои пред Бога за поверения му народ. Затова и само църковните предстоятели носят три отличия – две енголпия и нагръден кръст.

Веднага след проведения избор новоизбраният ни Патриарх, като архиерей, сам си слага енголпието с образа на Христос и св. Кръст, но в момента на Патриаршеската интронизацията тържествено му се слага третото отличие - енголпието с лика на Пресвета Богородица (панагия).

Предстоятелят носи трите инсигнии заедно само когато възглавява богослужебно чинопоследование. Извън литургичните богослужби е само с едно от тях.

Енголпията за интронизацията на Негово Светейшество новоизбраният патриарх на БПЦ-БП ще са същите, които са връчени на Българският патриарх Кирил - първият ни патриарх след възстановяването на Българската патриаршия 1954 г. Те са били изработени от златар от Пловдив.

Зелената патриаршеска мантия:

Тя символизира всичко, което и една архиерейска мантия: източващите от архиерея, като отобраз Христов, едемските реки Тигър и Ефрат в Рая, които символно са извезани по гърба на мантията и др. Като пастирско наметало тя напомня, че ролята на архиерея е да води паството си към Царството Божие.

Защо е зелена? За да се отличава от червените мантии на Константинополските патриарси подарявани им от Византийските императори. Зелени са били мантиите и на Преславсите ни предстоятели, традицията се е съхранила и при преместването на престола в Дръстър, Сердика, Преспа и Охрид.

В зелен цвят на мантията си е бил българският Охридски архиепископ, за когото е известно още, че се е и подписвал със зелено мастило, в отличие от Вселенския патриарх, който се подписва с червено мастило.

Българската зелена патриаршеска мантия е символ на автокефалния статут на Българската църква. А влиянието на БПЦ сред славяните е оказало такава роля, че предстоятелите на всички славяноезични църкви носят зелени мантии – Сръбска, Руска, Полска и Чешка църкви, вкл. и Грузинската. Така зеленото става символ на патриаршеското достойнство в слявяноезичните църкви.

В деня на Интронизацията, новоизбраният български патриарх ще бъде и със зелен епатрихил и омофор, специално ушити за тържественото събитие.

Бялата епанокалимавка:

Тя символизира не само духовната чистота на личността, а най-вече чистотата на православната вяра и нейната непорочност, за които предстоятелят трябва да съблюдава и които да провокират у него стремеж към лична чистота и благочестие на повереното му паство.

Традицията на бялото покривало на главата идва от исихазма. Според преданието на Църквата, такова бяло було е подарено на св. Патриарх Евтимий Търновски при ръкоположението му от Константинополския патриарх св. Калист в Константинополската "Св. София".

Бялата епанокалимавка става традиционна сред славяноезичните църкви.

При българските предстоятели от ново време, тя е въведена от блаженейшия екзарх Стефан.

Патриаршеският жезъл:

Патриаршеският жезъл не е различен от епископския. Молитвата при връчването му е идентична с тази при епископската хиротония и напомня за разцъфтелия се жезъл на Аарон, който се е съхранявал в Ковчега на завета.

Жезълът, който ще бъде връчен на новоизбраният Български патриарх, е жезълът на Българския патриарх Кирил, първият след възстановяването на Българската патриаршия през 1954 г. I БГНЕС

 

Последвайте ни и в google news бутон