Георги Георгиев: Бизнесът има нужда от стабилност и предвидимост

"В град Пловдив се срещнах с над 1000 работници и представители на българските предприятия. Пред тях казах, че бизнесът има нужда най-вече от две неща - стабилност и предвидимост. За да може хората да са спокойни за работата си, икономиката ни да се развива и качеството на живот на всички ни да се подобрява. Така ще гарантираме не просто достойни доходи, а възможности за развитие на специалисти от различните индустрии".

Това написа в профила си във фейсбук общинският съветник и бившият председател на СОС, сега кандидат за народен представител от ГЕРБ Георги Георгиев.

"Бизнесът е основният двигател на българската икономика. Като дясна партия ние от ГЕРБ ще подкрепяме развитието на предприемачеството като наш основен приоритет. Затова в нашата управленска програма се ангажираме с предоставянето на благоприятна бизнес среда, намаляване на бюрокрацията и стимулиране на инвестициите.

Поетапно целим еволюция в икономическото и индустриалното развитие в страната, за да осигурим висока добавена стойност на родната икономика и откриване на работни места с по-високи доходи за хората. За изпълнението на това предвиждаме:

- да създадем 15 нови стратегически индустриални парка на територията на страната и да осигурим допълващо устройствено планиране на терените с цел изграждане на зони за жилищни и обществени нужди към тях. Така фокусираме усилията си върху икономика, допринасяща за постигане на стратегическа специализация на регионите;

- да намалим административната тежест за инвеститорите чрез механизъм за комплексно обслужване на принципа на „дигитално гише“;

- ⁠да създадем бизнес звена на ниво община, които да обслужват приоритетно големи инвеститори както в София с Агенцията за инвестиции;

- да подобрим законодателната рамка за насърчаване на инвестициите чрез нов закон за публично-частното партньорство, както и чрез промяна в Закона за насърчаване на инвестициите;

- да провеждаме проактивен инвестиционен маркетинг за насърчаване на чуждестранния инвестиционен интерес към България", пише още Георгиев. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон