БЧК с демонстрация за оказване на помощ при наводнения

Българският Червен кръст ще проведе тренировъчно обучение с членове на доброволните екипи за действие при наводнения - ДЕРБАК от 6 до 9 юни 2024 г. по поречието на р. Струма в района на Кресна.

40 доброволци, над 18-годишна възраст, ще бъдат обучени да работят в кризисни ситуации за оказване помощ на пострадали. Обучението предвижда теоретическа, практическа част и работа при полеви условия, близки до реалните, съобщиха от БЧК.

На 8 юни от 10:30 ч. в района на отбивката на р. Струма при с. Ощава ще се проведат демонстрации за оказване помощ на пострадали и нуждаещи се при наводнение. Ще могат да бъдат наблюдавани действия, включващи спасяване в бързотечащи води, работа със спасителни въжета и преминаване на река, издирване и евакуация на пострадали.

Обучителният курс има за цел да повиши готовността на екипите при изпълнение на тяхната дейност. | БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон