6 енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” работи

Проверките потвърждават работоспособността на съоръженията и системите.

В 9:07 часа днес шести енергоблок на атомната централа в Козлодуй е включен в националната електроенергийна система.

Блокът бе спрян на 15 юни за планови превантивни дейности, свързани с констатирани в процеса на експлоатация неизправности на маслената система на блочния трансформатор 24/400kV (неядрената част на блока), както и индикации за пропуск на топлоносител в парогенератор. След изпълнение на необходимите ремонтни работи са направени тестове и изпитания на оборудването, предвидени съгласно изискванията за безопасна експлоатация. Проверките, извършени от независими експерти и от Агенцията за ядрено регулиране, потвърждават работоспособността на съоръженията и системите.

В съответствие с технологичния регламент натоварването на блока се извършва поетапно. Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи съгласно графика за електропроизводство. | БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон