КЕВР: През юли най-ниското увеличение на тока за последните 10 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за цените в сектор „Електроенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2024 г. за следващия едногодишен ценови период до 30.06.2025 г.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, Комисията утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 1,77 %.

За клиентите на „Електрохолд“ цената нараства с 3,10 %, на ЕВН – с 1,85 %, а за клиентите на „Енерго Про“ тя намалява с 0,49 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

С предложеното минимално увеличение цените на електроенергията за битовите потребители у нас остават едни от най-ниските в Европа. Определянето им за период от една година напред създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. През последните 10 години няма друго ценово решение на Комисията, в което промяната на средната цена на електрическата енергия да е била само 1,77 %. Увеличението винаги е била по-високо – през 2023 г. то беше 4,7%, през 2022 г. – 4,3%.

Средната промяна на цената на електроенергията с 1,77% е значително по-ниска от индекса на инфлация през изминалия едногодишен период, както и от прогнозите за нивото на инфлацията за следващия едногодишен период.

Преди приемането на ценовото решение Комисията проведе на 13.06.2024 г. обществено обсъждане, на което бяха поканени всички заинтересовани страни. І БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон