ВСУ обединява науките за живота и изкуството в деня на Вяра, Надежда и Любов

Катедра „Компютърни науки“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ организира „Хибридна кариерната борса“ за бакалаври и магистри от професионално направление „Информатика и компютърни науки“. Събитието ще се проведе на 17 септември 2022 г. - в деня на Вяра, Надежда и Любов, от 10:00 ч. до 18:30 ч. в Морското казино във Варна.

По време на борсата ще бъдат представени иновативните магистърски програми „AI in Biomedicine“ („Изкуствен интелект в биомедицината“) и „AI in HealthCare“ („Изкуствен интелект в здравеопазването“), разработени по проект „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ на Медицински университет – Варна, с партньор Варненски свободен университет, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Поканени за участие са фирми, клъстери и браншови организации, които са потребители на кадри с профил ИТ, здравеопазване, медицина и биотехнологии. Организирани са дискусионни панели в хибридна среда за представяне на магистърските програми от екипа на проекта, както и асоциираните партньори. Като резултат от кариерната борса се очаква създаване на бази данни от заинтересовани организации и кандидати за програмите.

Форумът ще бъде съпътстван и от STEAM-събития за ученици, родители и учители. Денят на ДНК, организиран по традиция от катедра “Компютърни науки”, в партньорство с Фондация "BioMed-Varna" и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, ще е от 10:00 до 13:00 ч. на 17 септември. Ще бъдат представени образователни STEAM-дейности, свързани с ДНК. За 11:00 ч. е насрочена лекцията за родители и учители с лектор доц. Трифон Червенков, д.м. – преподавател в катедра „Медицинска генетика“ на МУ – Варна, а от 11:30 ч. е дискусията „Обучение и развитие“, с модератор доц. д-р Галина Момчева - ръководител на катедра “Компютърни науки” във ВСУ “Черноризец Храбър” и председател на фондация “BioMed-Varna”. Обсъждането има за цел да обедини активните двигатели на образователните инициативи и STEAM практики в България. Участие ще вземат родители и учители, директори и представители на образователни центрове и организации за работа с деца.

По-късно същия ден, в хибридна среда, започват дискусионните панели с международно участие.

16:00 - 16:45 ч.

Фокусът на темите ще бъде върху магистърските програми "AI in BioMedicine" и "AI in HealthCare", както и "Computational Life Sciences" ("Изчислителни науки за живота"), "Biotechnology in Neuroscience" ("Биотехнологии в невронауките").

16:45 - 17:15 ч.

Иновации за развитие на пустинята (опит на партньори от Израел), Черно море, Дунав и кръгова икономика (изследвания и опит на ВСУ “Черноризец Храбър”).

17:15 - 17:45 ч.

Проектът на ВСУ “Черноризец Храбър”, “BRAINN” (“Интердисциплинарни научни изследвания, проектиране и оценка на нови модели и архитектури за невронни мрежи, повлияни от съвременните открития за мозъка”), финансиран по фонд “Научни изследвания”.

17:45 - 18:15 ч.

Инвестиции и финансов инженеринг в науките за живота.

Всички дискусии и лекции ще се излъчват в профила на ВСУ “Черноризец Храбър” във facebook и в профилите на партньори на събитието.

19:30 ч. е началният час на танцовия спектакъл „НАУКИ ЗА ЖИВОТА = ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, създаден специално за събитието и обединяващ изкуството с науките за живота. В него ще видим артистите от балет „Арт Денс“, танцова формация „Елбетица“, бивши, настоящи и бъдещи студенти на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Солисти - Христина Евстатиева-Маврева и Иван Христов. Хореограф на спектакъла е Нина Козина, либрето - доц. д-р Мария Кърджиева, по идея на доц. д-р Галина Момчева. Спектакълът се представя от фондация “BioMed-Varna”, развиваща интердисциплинарни изследвания, образователни и предприемачески практики в областта на науките за живота, компютърните науки и изкуствата. Входът е с покани. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон