Велкова: Трябва да теглим дълг от МВФ, ако влезем в процедура по свръхдефицит

„Днес на заседанието на МС беше прието протоколно решение съставяне на проекта на Закон за държавния бюджет за 2023 г. с дефицит от 3 %. Не е разглеждана средносрочна прогноза, не е разглеждан законопроект, а само сценарий, тъй като съгласно т.нар. удължителен закон в края на м. април правителството трябва да внесе в НС проект на Закон за държавния бюджет за 2023 г.“. Това обяви министърът на финансите Росица Велкова на брифинг в МФ, предаде репортер на БГНЕС.

„Ако новите депутати приемат бюджета в този вид, нямаме риск за Еврозоната, ако те увеличат дефицита на бюджета, това означава, че ние бихме влезли в процедура по свръхдефицит. Това ще доведе до по-голям държавен дълг, което ще затрудни събирането на ликвидност на международните пазари, да се набере обем и при условия, че не може да се набере дълг, да се прибегне до теглене на дълг от Международния валутен фонд“, заяви още Велкова.

Тя напомни още веднъж, че при действащите приходни и разходни политики, приети от 45-то, 47-то и 48-то НС, дефицитът за 2023 г. възлиза на 6,9 % от БВП на начислена основа. По думите ѝ основното в тази сценарий е, че законопроектът ще бъде разработен с дефицит от 3 % от БВП на начислена основа, като при изготвянето ѝ са проведени неформални консултации с работодателите и синдикатите. Тя обяви, че проектът на Закон за бюджета за 2023 г. ще бъде поставен на обществено обсъждане на 3 април, така че съгласувателната процедура да бъде спазена и в края на април Министерският съвет да го внесе в парламента.

„Ще предложим пакет от приходни и разходи мерки, с които да ограничим размера на бюджетния дефицит до 3 % от БВП. По отношение на приходната част на обществено обсъждане ще бъдат представени промени в данъчните закони, с които се предвижда въвеждане на еднократна солидарна вноска за второто полугодие за тази година или т. нар данък свръхпечалба за всички юридически лица на базата на принципите, заложени в Регламент 2022/1854 на Съвета от 06 октомври 2022 г. Предлага се определяне на 100 % дивидент за държавата на публичните предприятия след приспадане на счетоводната загуба“, обяви министърът. Сред обявените от нея предложения са възстановяване на някои от намалените ставки на ДДС и на акцизи, както и увеличаване на акциза на т. нар. вейпове. Министър Велкова уточни, че няма да се променят действащите към момента ставки за брашно, хляб, бебешки стоки и книги. Предвижда се с акт на МС да се увеличат тол такси и концесионни възнаграждения. Правителството планира засилване на фискалния контрол и въвеждане на предварително задължение да се декларира ДДС при селектирани рискови стоки. „Очакваният ефект от предложенията за приходни мерки е в размер на 6 млрд. лв., като с тях ще се осигури изпълнението на швейцарското правило от 1 юли при индексирането на пенсиите и ще се гарантира изплащането на увеличението на заплатите“, съобщи Росица Велкова. Министърът на финансите напомни, че при заплащането в публичния сектор през 2022 г. се е образувала асиметрия, като за преодоляването ѝ се предвижда увеличаване с 10 % само на тези бюджетни структури, които не са получили никакво повишение на възнаграждението през миналата година, в т.ч. и увеличение на учителските заплати.

„В разходната част се планира ограничаване на разходи за командировки, за издръжка и представителни разходи. С оглед гарантиране на спазване на правилото за бюджетен дефицит от 3 %, правителството ще предложи на НС да се приемат буфери – единият е въвеждане на забрана капиталовите разходи да бъдат пренасочване за покриване на друг вид разходи, която е допустима съгласно Закона за публичните финанси. Вторият буфер е връщането на правилото за 90 % изпълнение на разходите до края на третото тримесечие на годината, а при очаквано свиване на бюджетното салдо от 3 % ще бъдат отпускани останалите 10 % през четвъртото тримесечие“, посочи тя. Министърът анонсира, че в случай на преизпълнение на заложените приходи възнагражденията в приходните агенции ще бъдат увеличени.

Финансовият министър анонсира, че предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане отново промените в Кодекса за застраховането. „Проведохме срещи със Съюза за стопанска инициатива, но предложеният от тях алтернативен текст беше отхвърлен от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). Тъй като времето напредва, отново предлагаме варианта, изготвен от работната група към НС. Ако в хода на общественото обсъждане постъпят предложения, сме готови да ги обсъдим и приемем, при условие че бъдат одобрени от ЕОЗППО“, отбеляза министър Велкова. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон