Във ВСУ „Черноризец Храбър“ завърши вторият випуск магистри по кръгова икономика

Вторият випуск на магистърската програма „Кръгова икономика“ завърши успешно обучението си във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. В него се обучаваха студенти с интереси в областта на устойчивото развитие и опазването на околната среда, представители на общински администрации, неправителствени организации, предприемачи. Голяма част от тях са възпитаници на Варненския свободен университети и вече работят по реални проекти, свързани с безотпадните производства. Те надградиха знанията си в приоритетната за Европейския съюз дейност - реализиране амбициите на Зелената сделка за цифрова и екологосъобразна икономика. Като стипендианти на Настоятелството на университета студентите от магистърската програма „Кръгова икономика“ утвърждават нейното водещо значение за ВСУ „Черноризец Храбър“. Програмата е първата в Европейския съюз и се провежда под патронажа на Европейската комисия.

В рамките на държавния изпит, дипломантите предложиха свои идеи за практическо приложение на принципите на кръговата икономика.

С особен интерес бе посрещната темата на Владимир Вунчев за споделената електроенергия. Тя е разработена на базата на използването на комбинирано производство на зелена енергия от соларни панели и вятърни турбини за битова употреба. Когато батериите са заредени и няма консумация на ток, системата спира да работи. За да не се губи производителността й, към нея могат да се присъединят енергийно бедни потребители – къщи или обекти в съседство. Така европейските субсидии могат да стигнат директно до гражданите, смята Владимир Вунчев и допълва, че за реализирането на идеята са необходими законови промени.

Димо Димов – председател на Общинския съвет в Провадия, представи своята теза за оползотворяването и повишаването на ефективността на управление на строителните отпадъци в община Провадия. Те представляват около 1/3 от общото количество отпадъци в общината, но проблемът е, че голяма част се изхвърлят в нерегламентирани сметища. Проектът би помогнал за създаване на нова концепция за управлението на отпадъците, смята той. Устойчивото управление на отпадъците, базирано на модерните методи на рециклиране бе темата и на дипломанта Мария Коричкова.

Виктория Колева предложи решение на проблема с биомасата, оставаща след производството на лавандулово масло. Тя може да бъде обработвана като етанол или тор, която след това да се използва от малките производители в лавандуловите полета в нейния роден край.

Мария Джунлиева предложи внедряването на гъбния мицел за опаковки в сферата на логистиката. Това е набиращ популярност естествен материал, отглеждан в субстанция от агро отпадъци, който има необходимите качества да се формова, а след употреба подхранва, а не замърсява почвата.

„Магистърската програма „Кръгова икономика“ във Варненския свободен университет показа високо равнище на подготовка на студентите. Благодарна съм на специалистите, които водеха обучението в иновативната за Европа и света тема. В групата ни имаше представители на бизнеса и на администрацията, и вярвам, че всички ние ще наблегнем на прилагането на модели от кръговата икономика в реалния живот, за да върви света в добра посока“, коментира дипломантът Василка Дузова.

ВСУ “Черноризец Храбър” разви проблематиката в академичния профил на университета – от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен „доктор“. През септември в университета бе защитена първата в България докторска степен в областта на кръговата икономика. В дисертационния си труд д-р Румен Пехливанов – кмет на Община Рудозем, представи интегриран модел за управление на прехода от линейна към кръгова икономика на общините от Родопския регион - Рудозем, Мадан, Девин и Борино.

Част от магистрите от втория випуск на програмата вече изявиха желание да продължат своето обучение в докторските програми на Университета.

Започна приемът на студенти в магистърската програма „Кръгова икономика“ за летния семестър на учебната година. Документи се приемат до 15 февруари 2023 г. на https://magister.vfu.bg/ или на място в университета. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон