Установиха нарушения при лечението на жената, починала в зъболекарски кабинет

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) установи нарушения при проверката на случая с починалата жена в зъболекарски кабинет в Благоевград, предаде БГНЕС.

Проверката е приключила и за нейните резултати е уведомен с писмо министъра на здравеопазването.

Инспекторите са констатирали нарушение на Наредба № 50 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт „Орална хирургия”, в частта на т. 10. „Изисквания за интердисциплинарни консултации и дейности при лечение на хирургично болни т. 10.1. Задължителни консултации:… 10.1.2. Лекар със специалност „Кардиология” при болни над 18-годишна възраст.”;

Нарушена е също така и наредбата в частта за „клиничен преглед за оценка на оперативния риск: … 5.2.3.6. При индикации за операция и вземане на решение за извършване на такава се изисква назначаване и провеждане на лечебни мероприятия – подготовка за операция с цел осигуряване на оптимално здравно състояние на пациента и снижаване на оперативния риск. Подготовката за операция включва назначените от консултанта и от хирурга лечебни, физиотерапевтични и други средства и мерки по отношение на: … б) антиалергична подготовка при анамнестични данни и след предходно тестуване;

За констатираните нарушения ще бъдат образувани административно-наказателни производства, в съответствие с компетентностите на ИА „Медицински надзор“. І БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон