Стоил Алипиев: КЗП извърши 6 785 проверки на туристически обекти, съставени са 885 акта

Председателят на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев представи в Парламента извършените от Комисията дейности за защита на икономическите интереси на потребителите на туристически продукти за 2023 и първото тримесечие на 2024 г.

Това включва всички организирани от регионалните дирекции проверки на туристически обекти в цялата страна, свързани със спазването на изискванията на Закона за туризма. Целта на кампаниите е осъществяване на превантивен и последващ контрол, както и осигуряване на максимална защита интересите на потребителите. По възложените за целия период кампании са извършени общо 6 785 проверки на туристически обекти, съставени са 885 акта и са издадени 360 наказателни постановления.

През 2023 г от Комисията са извършени 5 391 инспекции – 4 585 от тях са на място, а 806 броя са проверките на документация, като на базата им са съставени 677 акта и са издадени 304 наказателни постановления. Допълнително, по постъпили жалби и сигнали през 2023 г., са отчетени 1 141 проверки на туристически обекти, а в резултат са съставени 171 акта и са издадени 73 наказателни постановления.

Отделно, през 2023 г са издадени 70 бр. заповеди за временно затваряне на туристически обекти и 4 заповеди за спиране на дейност. За 2023 г. КЗП е констатирала и 36 случая на предоставяне на услуги от обекти, които не отговарят на изискванията за определената им категория. За нарушенията са уведомени категоризиращите органи.

В изпълнение на Програма „Зима 2022-2023“, проведена в периода ноември 2022 г - март 2023 г., са извършени 2 194 проверки на туристически обекти в цялата страна. Съставени са 131 акта за установени административни нарушения.

По Програма „Лято 2023“, за месеците от юни до септември, са извършени 1 073 инспекции и са съставени 160 акта на туристически обекти по Черноморието.

През 2023 г. КЗП е издала и 95 заповеди за забрана прилагането на нелоялна търговска практика от туристически обекти.

От началото на 2024 г. Комисията е извършила 1 394 проверки по възложени кампании, като 1 269 от тях са на място, а 125 са документални проверки. В резултат са съставени 208 акта и са издадени 56 наказателни постановления. По постъпили сигнали и жалби на потребители, от началото на годината са извършени 154 броя инспекции и са съставени 44 броя акта.

През посочения период са издадени и 4 броя заповеди за налагане на принудителна мярка за временно затваряне на туристически обект и 4 заповеди за спиране на дейност. За последното тримесечие в комисията са докладвани и 7 случая, при които туристически обекти предлагат услуги, извън изискванията за категорията им.

В момента регионалните дирекции на КЗП работят по планиране на предстоящите проверки на туристически обекти през идните месеци и през летния туристически сезон. Кампанията за инспекции по постъпили жалби и сигнали на потребители също остава постоянна, а дейностите, свързани със санкциониране на нелоялни търговски практики, ще продължат да бъдат приоритет в дейността на комисията. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон