Сериозно за бързите кредити: На какво да обърнеш специално внимание

В последните години т.нар. бързи кредити се превърнаха в популярен и достъпен начин за получаване на финансова помощ сред българите. Те предлагат бърз и удобен достъп до средства, което ги прави привлекателни за хора, нуждаещи се от спешни парични средства.

Този тип заеми се предлагат най-често от небанковите финансови институции и се характеризират с размер от няколко стотин до няколко хиляди лева, по-кратки срокове за връщане, както и облекчени изисквания за кандидатстване и одобрение спрямо традиционните банкови заеми.

Те се характеризират и с бърз процес на кандидатстване и одобрение, които могат да се случат дори в рамките на един работен ден.

Макар да са удобни и достъпни, този тип заеми имат и своите специфики, ето защо трябва да си няасно с условията, приложенията и възможностите. В тази статия разглеждаме най-важните неща, на които трябва да се обърне внимание преди да се кандидатства за бърз заем.

Предимства на бързите кредити

Едно от най-големите предимства на бързите кредити са техните бързина и удобство. По-често кандидатстването може да стане изцяло онлайн, а средствата да бъдат преведени директно по твоята банкова сметка. Това ги прави идеални за спешни ситуации, когато се нуждаеш от бърз достъп до пари.

Освен това, бързите заеми са значително по-достъпни от традиционните кредити, предлагани от банка. Небанковите финансови институции могат да дадат одобрение на хора, които имат влошена кредитна история или не работят на постоянен трудов договор.

Рискове и недостатъци на бързите кредити

За да „обезщетят“ предимствата, бързите кредити може да идват и с по-висока цена – по-високи лихвени проценти и разходи в сравнение с традиционните заеми от банка.

Ето защо, преди да кандидатстваш за бърз кредит, трябва внимателно да се запознаеш с условията на кредита, който планираш да изтеглиш.

На какво да обърнеш внимание преди да кандидатстваш?

Репутацията на кредитора

Едно от първите неща, които трябва да провериш преди да изтеглиш заем е да се увериш в надеждността на кредитора. Важна индикация за легитимността е дали финансовата институция е вписана в регистъра при БНБ. Българска народна банка е надзорен орган, който осъществява контрол върху дейността на небанковите финансови институции.

Изисквания за кандидатстване

Преди да кандидатстваш е важно да провериш какви документи се изискват и какви са изискванията, за да кандидатстваш за бърз кредит. Разбери дали твоята кредитна история и трудови правоотношения отговарят на изискванията на кредитора.

Нужно ли е предоставиш обезпечение или да имаш поръчител, има ли такси при кандидатстване. Всичко това са важни детайли, с които, ако се запознаеш и се подготвиш предварително, процесът по кандидатстване може да мине много по-гладко и бързо.

Срокове за връщане

Друг важен детайл, с който трябва да се запознаеш са сроковете за връщане на заема. Разбери общия период, както и подробно разписан погасителен план. Важно е да прецениш дали сроковете са подходящи за теб и дали можеш да се справиш с тях без излишно финансово натоварване и напрежение.

Лихви

Внимателно се запознай с лихвените проценти. Бързите кредити обикновено се характеризират с по-високи лихви и могат да варират значително между различните кредитори. Провери общата сума, която ще трябва да изплатиш накрая, както и дали лихвата е фиксирана или променлива. Това са все неща, които могат да повлияят на цената на заема.

Такси

Понякога т.нар бързи кредити, отпускани от небанкови финансови институции може да имат такси, които традиционните банкови заеми нямат. Важно е да се информираш за всички евентуални разходи по заема ти, тъй като те могат да увеличат общата стойност на заема.

Начисления и обезщетения при забава

И накрая, но не на последно място, разбери какви са условията на кредита при забава на плащане. Макар да не планираш да изпаднеш в подобна ситуация, всичко се случва и е важно да си наясно какви биха били и има ли допълнителни лихви и обезщетения в случай на забава.

При всички положения, преди да се изтегли бърз кредит, всеки кредитоискател трябва обективно да оцени своите нужди и възможности, както и да сравни различните оферти на пазара. Независимо за какъв кредит става въпрос, колкото по-информирано решение бъде взето, толкова по-добре.

Последвайте ни и в google news бутон