Семейни фирми и творчески индустрии могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите на семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите е 15 000 лв., а максималният – 150 000 лв.

Семейни фирми, предприятия от творческите индустрии и занаятите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер на 117,5 млн. лв. Процедурата вече е отворена по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП). Основната й цел е да подкрепи подобряването на производствения капацитет на микро- и малки предприятия.

Предприятията и фирмите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, специализиран софтуер, и други – например чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, които предоставят.

Процедурата предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси във фирмите.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите на семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите е 15 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП, е до 75% за семейните предприятия и тези от творческите индустрии, а за фирмите от сектора на занаятите – до 85%.

Кандидатстването е изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020. I БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон