Сарафов разпореди проверка на работата на прокурор Франтишек

На снимката: прокурор Франтишек

Отдел „Инспекторат“ при Върховна прокуратура ще прави ревизия на работата на прокурор Димитър Франтишек Петров за последните три години.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на отдел „Инспекторат“ при Върховна прокуратура извършването на цялостна проверка на работата на Димитър Франтишек Петров, прокурор в Софийска градска прокуратура, за периода от 30.06.2021 г. до 28.06.2024 г.

Проверката се налага с цел обезпечаване точното и еднакво прилагане на законите от прокурорите и следователите и предвид множество негативни публикации в средства за масово осведомяване, свързани с работата на магистрата.

Ръководствата на ПРБ и СГП се разграничават и намират за неправилно и порочно произнасянето на Петров по досъдебно производство, образувано през м. май т.г. Многократно административните ръководители на ПРБ и СГП са заявявали, че не упражняват вмешателство в работата на наблюдаващите прокурори, но в същото време следва да се има предвид, че наред с вътрешното убеждение, при произнасяне по наказателно производство, наблюдаващите прокурори следва да се водят от съотносимото законодателство, както и от събраните по делото доказателства.

В рамките на ревизията на отдел „Инспекторат“ при Върховна прокуратура на работата на прокурор Петров от СГП през последните три години ще бъдат проверени: неприключени досъдебни производства, срочността на разследването по тях, своевременност и мотивираност на исканията за удължаване на срока на разследванията, своевременното и ефективно упражняване на правомощията по НПК за ръководство и надзор върху разследването и др.; неприключили преписки; спрени досъдебни производства, осъществен инстанционен, служебен и съдебен контрол по спирането и др.; прекратени досъдебни производства, по които не е осъществен съдебен или инстанционен/служебен контрол; внесени в съд дела; постановени откази за образуване на досъдебни производства; оправдателни присъди, изготвени въззивни и касационни протести; нерешени преписки и досъдебни производства; натовареността; депозирани в съответната прокуратура сигнали с оглед на данни за дисциплинарни нарушения и други.

Проверката следва да приключи с изготвянето на доклад, данните от който могат да послужат за предприемането на последващи дисциплинарни мерки. | БГНЕС

 

Последвайте ни и в google news бутон