Резултатът на матурата по БЕЛ е рекордно висок

Средният успех на зрелостния изпит по БЕЛ достига до добър 4,32. Най-добри резултати има в Ловеч, Кюстендил и Велико Търново.

Тази година на зрелостния изпит по Български език и литература (БЕЛ) е отчетен най-високият резултат в брой точки, откакто се провеждат такива изпити. В цифри това са 58,48 точки, който е с десети по-добър от досегашния най-висок резултат, получен през 2008 година, а средният успех достига до добър 4,32.

Днес служебният министър на образованието и науката проф. Галин Цоков показа анализ от резултатите от Националното външно оценяване (НВО) на четвъртокласниците, задължителната матура за зрелостниците по БЕЛ (ДЗИ) и от изпита за допълнителна квалификация.

Тази година на зрелостните изпити се получи най-високият резултат по брой точки в исторически план, отбеляза проф. Цоков. Тенденцията на нарастване в броя точки той обясни с направения анализи на слабите резултати от предходни години и значението на регионалното управление и образователните институции. Пример за това са организираните групи за допълнителна работа, проведените пробни зрелостни изпити и контрол на присъствието на учениците в 4, 7 и 12 клас.

Според проф. Цоков тези методи водят до мотивация у учениците и респективно постигане на по-добри резултати.

НВО на четвъртокласниците, което се проведе последно във времето, показва, че се затваря ножицата между резултатите от положените изпити по български език и литература и математика както отбеляза Евгения Костадинова.

Разбивката по региони показва, че най-добри резултати по БЕЛ има в Ловеч, Кюстендил и Велико Търново. Макар и тенденцията на увеличаване на средния брой точки да продължава, г-жа Костадинова посочи, че трудности за учениците представляват тестовите задачи и трябва да се наблегне на лексиката.

ДЗИ в 12 клас са проведени по общо 76 отделни училищни предмета като за втора матура най-много зрелостници са избрали английски език, а най-малко история и физика и астрономия. Въпреки това броят на желаещите да положат изпит по история се е увеличил спрямо миналата година като Костадинова описва изпита като „диалог между епохи“, който не представлява наизустяване на дати и факти. Получава се резултат около средния.

На матурата за професионална квалификация са се явили 20537 зрелостници, 99% от които избират дипломен проект, а общият резултат от изпитите е Много добър 4,51.

Генерално се наблюдава сериозен спад в дела на слабите оценки. Регионите с най-високи резултати на ДЗИ преповтарят тези от НВО за четвърти клас, а именно Кюстендил, Видин, София област. Изпитните материали не провокират възпроизвеждане на знания и не са по-лесни от миналогодишните, каза Костадинова.

Тези резултати са първият успех след пандемията при същата скала за оценяване и със същата сложност, каза министърът. Според него те са оценка не само на учениците, но и на цялата образователна система. | БГНЕС

 

Последвайте ни и в google news бутон