От 2 юли "Телематик" започва изплащането на дивидент от печалбата си за 2023 г.

Акционерите са одобрили разпределянето на над 50% от печалбата за миналата година.

От 2 юли „Телематик Интерактив България“ АД започва изплащането на дивидента от печалбата си през 2023 г. За изплащане са одобрени над 50% от печалбата, съобщават от компанията чрез Българската фондова борса (БФБ).

Брутният дивидент възлиза на 0,9 лева на акция, а нетният – на 0,86 лева.

Общата сума е в размер на 11 661 677,1 лева. Сумата е изчислена при отчитане на обратно изкупените 2 599 броя собствени акции към датата на провеждане на общото събрание (3 юни), по които не следва да се изплаща дивидент, уточняват от дружеството.

Право да получат дивидент ще имат акционерите, вписани в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД, на 14-тия ден след датата на провеждане на общото събрание, или 17 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 13 юни 2024 г.

Изплащането на дивидента ще се осъществява чрез инвестиционните посредници и „Първа инвестиционна банка“ АД.

Това е второ изплащане на дивидент в рамките на годината - в началото на 2024 г. бе изплатен извънреден дивидент в размер над над 5 млн. лева общо, или по 0,39 лева бруто на акция, от неразпределената печалба за минали години. С предложения дивидент от печалбата за 2023 г. общата сума, която дружеството ще изплати на акционерите тази година, ще достигне 1,29 лева на акция.

В последната година акциите на „Телематик“ поскъпват с над 10%, а пазарната капитализация е почти 202,2 млн. лева. I БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон