ОС към ЦИК: На изборите са отпечатани много празни бюлетини, за които няма обяснение

Общественият съвет смята този проблем за особено съществен и подронващ доверието на гражданите в изборния процес. За разлика от други по-тривиални проблеми на машинното гласуване (захранване, батерии, принтери, карточетци, и др.), този конкретен тип дефект, проявил се и документиран и на изборите през 2023, до този момент няма обяснение.

"Общественият съвет в момента изготвя своя анализ на проведените на 9 юни 2024 г. избори.

В хода на тази работа се очерта с особена острота темата относно констатираните случаи на отпечатване на т.нар. празна (бяла) бюлетина или бюлетина, в която не е изписан вотът на избирателя от машинно гласуване".

Това се казва в писмо на Обществения съвет към ЦИК до ръководството на Комисията.

"Общественият съвет смята този проблем за особено съществен и подронващ доверието на гражданите в изборния процес. За разлика от други по-тривиални проблеми на машинното гласуване (захранване, батерии, принтери, карточетци, и др.), този конкретен тип дефект, проявил се и документиран и на изборите през 2023, до този момент няма обяснение, поради което изисква самостоятелен задълбочен технически анализ. Предвид настоящата организация на частични избори, както и вероятността за нови предсрочни национални избори, този анализ трябва да бъде проведен във възможно най-кратък срок.

В тази връзка, Общественият съвет към ЦИК предлага:

- да бъдат идентифицирани няколко машини, които са произвели този специфичен дефект. За улеснение на ЦИК, ОС посочва например машините в секциите, включени в приложението по-долу, за които наблюдатели, регистрирани от организации членки на Обществения съвет, са констатирали проявата на този дефект;

- да се сформира експертна група, в която биха могли да бъдат поканени представители както на институциите, заети с удостоверяването на машините (БИС, БИМ, МЕУ), така и други организации с експертиза (БАН, Институт по криминалистика, Институт по целулозата и хартията и др.), както и представители на фирмата производител и на фирмата изпълнител на обществената поръчка и осъществяваща техническата поддръжка;

- експертната група да извърши задълбочени технически тестове с показалите дефект машини в близка до реалната среда на работа - продължителност, интензитет на гласуване и др. За да бъдат резултатите от подобен тест релевантни към реалните условия на работа, е необходимо да бъде използвана и хартията, с която машините работиха на последните избори. Подобен анализ изисква и проверка на алгоритъма на работа на машините. Само по този начин могат да бъдат идентифицирани причините за описания по-горе проблем.

През последната година в общественото пространство се изговориха редица хипотези за качеството на хартията, за размера на „шпулите“, за софтуерен проблем и др. Факт е, че до този момент няма ясен отговор на няколко въпроса. Предлаганите от Обществения съвет експертна група и технически анализ, следва да отговорят именно на тях:

- колко са засегнатите от този специфичен дефект машини;

- дали става дума за системен проблем (поради който се преустановява работата на съответната машина в изборния ден) или за такъв, който се проявява „хаотично“ или „циклично“;

- коя е причината за появата на този специфичен дефект;

- как може да бъде избегнат този проблем;

- не на последно място, гласът на избирател, който е получил „празна“ бюлетина, отчетен/записан ли е във флаш-паметта?

Общественият съвет към ЦИК остава на разположение, за да се включи в работата на сформираната експертна група”, съобщават още от Съвета. I БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон