Нови правила на пътя: Водач, навършил 17 г., ще шофира с придружител

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.

Заложената основна цел с предложените изменения и допълнения, е повишаване на безопасността на движението по пътищата, ограничаване и поставяне на тенденция за трайно намаляване на броя на загиналите и ранените от пътнотранспортни произшествия, увеличаване на превантивния ефект, подобряване на ефективността от контролната дейност, ограничаване на усещането за безнаказаност в нарушителите на правилата за движение.

Законопроектът обхваща следните основни изменения и допълнения:

Регламентират се подробно стойностите на максимално разрешената скорост за движение в населено място, извън него, автомагистрала и скоростен път за различните категории, към които спадат управляваните от водачите моторни превозни средства. Въвеждат се и нормативни изисквания и регламентация на нарушение на средна скорост, като за място на извършеното нарушение се счита участъка от пътя, за който то е установено;

Прецизират се някои от правилата за движение по пътищата в населените места - регламентиране на зони, в рамките на които да важи едно и също ограничаване на скоростта от 30 км/ч на всички превозни средства;

Въвеждат се конкретни задължения към стопаните на пътя оглед подобряване на организацията на движението след строително-ремонтни дейности - своевременно отстраняване на временни пътни знаци заменяне на увредени знаци, предпазни съоръжения, почистване на пътното платно и др.;

Предлага се и въвеждането на изискването водач, навършил 17-годишна възраст, да шофира с придружител;

Създава се допълнително изискване към оборудването на превозните средства с пожарогасители;

Предлага се отмяна на досега действащия Правилник за прилагане на ЗДВП, след като част от разпоредбите му бъдат уредени на законово ниво - например систематизиране на правилата за знаците, маркировките и светофарите, другите средства за сигнализация, опознавателни знаци, поставяни на превозните средства;

Регламентират се на законово ниво всички случаи на прекратяване на регистрацията на регистрирано ППС и се създават условия за облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса;

За нарушения, за които е предвидено наказание лишаване от право да се управлява МПС се предвиждат нови административни мерки за временно отнемане на СУМПС за всички случаи, за които законодателят е предвидил такова наказание;

Предложена е и промяна в размера на налаганите наказания, както по отношение на лишените от право на управление, така и по отношение на наказанието глоба, като се фиксират и техният размер. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон