Малцинствата ще бъдат още по-слабо представени след европейските избори

Участниците в кампанията се подготвят за политически пейзаж, който може да доведе до по-нататъшно заклеймяване на маргинализираните общности.

Неуспехът на Европейския парламент да отрази напълно разнообразното население на ЕС е причинил "криза на идентичността" в блока, заявиха активисти, цитирани от „Гардиън“. Това съобщение идва броени дни преди гласуването, в което се очаква да се изберат още по-малко членове на ЕП от чернокожи, азиатски и етнически малцинства.

Европейската мрежа срещу расизма установи, че през последния мандат на парламента само 4,3% от членовете на ЕП са били от расови и етнически малцинства - дял, който е драстично по-малък от приблизително 10% от населението на ЕС, което се определя като такова.

Голямата разлика се задълбочи от Брекзит. Напускането на евродепутатите от Обединеното кралство през 2020 г. доведе до спад на дела на расовите малцинства в Европейския парламент до 3,5% - едва 25 от 705 евродепутати, според анализа за 2020 г.

"Мисля, че това наистина ни казва много за нашата демокрация. Европа живее в криза на идентичността, защото Европейският парламент, от изследванията и данните, които събрахме, не представлява цялото европейско население", каза Нурхен Махмуди, съветник по застъпничество и политика в мрежата за борба с расизма.

На практика, казват участниците в кампанията, това разминаване означава, че хората с житейски опит с проблеми като расизма и неравенството често не са на масата по време на ключови европейски дискусии, което възпрепятства усилията за създаване на политика, която да отговаря на нуждите на разнообразното население на ЕС. "Това несъответствие поставя фундаментални въпроси относно демократичната легитимност на институциите, особено на Европейския парламент", каза Махмуди.

Социологическите проучвания сочат, че подкрепата за крайно десните и националистическите партии ще нарасне на европейските избори през юни. Поради тази причина участниците в кампанията се подготвят за политически пейзаж, който може да доведе до по-нататъшно заклеймяване на маргинализираните общности - и с по-малко цветнокожи членове на ЕП в парламента.

Данните, събрани от мрежата за борба с расизма, показват ярък контраст между левите и центристките партии, където в много случаи са положени известни усилия за включване на кандидати от етническите малцинства в партийните листи, и десните партии, където това ниво на представителство е ниско, а в някои случаи напълно липсва.

В някои политически фракции, като например крайнодясната група "Идентичност и демокрация" на членовете на ЕП, липсва каквото и да е представителство на расови малцинства.

Махмуди обаче подчерта, че представителството в Европейския парламент трябва да отиде по-далеч от "простото отбелязване на квадратчета", ако иска наистина да създаде по-равноправна Европа.

"Разнообразието и политическото представителство са жизненоважни. Но в същото време трябва да признаем, че само представителството или символичното и повърхностно представителство не гарантира напредък в борбата с расизма", допълни тя.

През последните години участниците в кампаниите наблюдаваха как крайно десните партии използват реториката за многообразието и издигат кандидати от етническите малцинства в опит да прокарат собствения си дневен ред.

"Когато расови лица подкрепят крайно десни идеологии, те легитимират и оправдават политики, които нанасят вреди на малцинствата. Това наричаме "промиване на разнообразието"", обясни Махмуди.

Това е тактика, която усложнява въпроса как най-добре да се справим с голямата разлика в разнообразието в парламента. Участниците в кампанията посочиха различни подходи - от укрепване на организациите на гражданското общество до справяне със системния расизъм, който често възпрепятства политическото участие, и до превръщане на ЕС и неговите институции в по-достъпни за гражданите.

Друга стратегия се състои в преодоляването на кризата на идентичността в Европа. "Мисля, че Европа трябва смело и наистина честно да се обърне към колониалното си минало и да разбере, че расизмът, с който живеем днес, идва от действията в миналото", допълни тя.

Мрежата за борба с расизма също така се стреми да изгради мостове със съюзници, които признават, че справянето с расизма е от ключово значение за укрепването на демокрацията в целия ЕС.

"Истинското представителство означава да се разбере, че расизмът не е само проблем, с който се сблъскват расово обусловените индивиди - това е системен проблем, който прониква в демократичната тъкан на европейското общество. Така че, дори ако този проблем засяга малцинствата, справянето с него не е само тяхна отговорност. Това е отговорност на всички", заключи Махмуди. |БГНЕС

 

Последвайте ни и в google news бутон