Карадимов: Реиндустриализацията е ключов елемент за възстановяване на България

Реиндустриализацията на България е ключов елемент за възстановяване на България. Моята амбиция е Министерството на иновациите и растежа да има водеща роля в реиндустриализацията на страната, поради което програмата за Индустриални паркове беше абсолютно приоритизирана в рамките на МИР. Това заяви министърът на иновациите и развитието доц. Росен Карадимов, предаде репортер на БГНЕС.

„МИР има няколко инструмента, с които ще помага на реиндустриализацията на България и това се отнася и до парка в Бургас. На първо място МС прие стратегията за ББР. В стратегията на ББР, подготвена от седем министерства, синдикати и работодатели, участието на банката в реиндустриализацията беше изведено като приоритет“, заяви министърът.

Индустриалният парк в Бургас е един от флагманите на тази реиндустриализация. Бургас е спечелил проекта, по който ще получи безвъзмездна помощ от 26 млн. лв. „Ще бъдат осигурени и механизмите за осигуряване на финансирането на парка в преходните периоди преди получаването на безвъзмездната финансова помощ. Както всеки един проект, този проект трябва да бъде първо изграден и след това да бъде разплатен. ББР има инструментариума да го направи“, подчерта министър Карадимов.

Третия елемент в МИР е Българската агенция за инвестициите. „Инвеститорите, които ще дойдат в Индустриалния парк Бургас могат да кандидатстват за съответните сертификати и да получат финансови или нефинансови мерки за подпомагане. Когато дойде голям инвеститор с над 100 млн. инвестиция, това означава, че може да получи приоритетен сертификат. Той му дава огромни потенциални възможности“, каза министър Карадимов.

Четвъртият инструмент е Фондът на фондовете, който също е към МИР. „Предстои отваряне на програма за градско устойчивост и развитие, където също има грантови схеми за изграждане на индустриални паркове. Има три компонента, по които може да бъде подпомогнат Бургаския индустриален парк. Когато говорим за реиндустриализация на страната имаме амбицията да затворим целия цикъл, така че да бъде осигурена логистиката, да бъде осигурено финансирането, осигурено сертифицирането и финансирането на тези инвестиции в Бургаския индустриален парк. Тези четири компонента вече са политика“, обясни министър Карадимов. І БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон