Доклад: Речните екосистеми на Балканите са застрашени от хидроенергията

Реките на Балканите, едни от най-чистите и диви в Европа, са сериозно застрашени от разрастването на проектите за изграждане на водноелектрически съоръжения, се посочва в доклад на неправителствената организация ClientEarth.

Оттам предупреждават, че ако бъдат осъществени, тези планове могат да нанесат необратими щети на тази богата на биоразнообразие екосистема.

Въздействие върху екосистемата

На Балканите се намират предимно недокоснати реки, считани за ключови резервати за европейското биоразнообразие. Въпреки това над 3400 проекта за изграждане на водноелектрически централи застрашават целостта на тези реки, като поставят в опасност много речни видове. В доклада на ClientEarth се подчертава значението на тези реки за биоразнообразието, но се предупреждава за необратимите щети, които въпросните могат да причинят. Един от ключовите моменти, отбелязани в документа, е системното неспазване на европейските екологични стандарти от държавите в Западните Балкани, които са кандидатки за членство в Европейския съюз. Въпреки че тези страни са задължени да извършват проучвания за въздействието на всеки проект, те често са повърхностни или непълни.

Недостатъци в спазването на екологичните изисквания

Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово, Черна гора и Северна Македония трябва да спазват европейските директиви в областта на околната среда, ако се надяват да се присъединят към Европейския съюз. Въпреки това извършените проучвания на въздействието често се описват като административни формалности, а не като строги оценки. Улрих Айхелман от неправителствената организация Riverwatch критикува тези проучвания, като твърди, че те често са пристрастни. Целта е да бъдат скрити евентуалните последици върху околната среда и да се удовлетвори закона, без да се спазват реалните изисквания. Амели Хубер от ClientEarth обясни, че много от проучванията са "копи-пейст" на други проекти, без реални изследвания или оценки на терен. Това позволява проектите да се осъществяват без достатъчно съпротива, което застрашава екосистемата на балканските реки.

Потенциални последици и решения

Увеличаването на броя на хидроенергийните обекти на Балканите би могло да доведе до приватизация на водните ресурси, които досега са били считани за обща собственост. Тази ситуация би могла да навреди не само на околната среда, но и да засегне местните общности, чийто поминък зависи от тези реки. Експертите призовават за стриктно преразглеждане на процедурите за оценка на околната среда и за по-голямо участие на местните общности в процеса на вземане на решения. От съществено значение е правителствата на балканските страни да се отнесат сериозно към европейските директиви в областта на околната среда и да гарантират опазването на ценните си природни ресурси. Реките на Балканите са екологично богатство, което заслужава строга защита. Хидроенергийните мощности трябва да се разглеждат внимателно, за да се избегнат необратими щети. Само искреният ангажимент за екологична устойчивост може да гарантира запазването на тези екосистеми за бъдещите поколения. I БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон