Деца в 14 детски градини ще се обучават на български жестов език

Столичният общински съвет ще разгледа на заседанието си днес пилотен проект "Хей ръчички" за подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез обучения в детски градини.

Целта е глухите хора да бъдат приемани като равнопоставена част от обществото, която да може естествено и пълноценно да общува. Идеята е в продължение на една учебна година 14 детски градини да бъдат посещавани от жестов преводач, придружен от глух човек, които да научат децата на песничка по тяхната програма, преведена на българския жестов език.

Този процес трябва да се осъществи поетапно и по начин, който да не натоварва децата участващи в пилотния проект, а по един интересен и подходящ за тяхната възраст начин да им даде информация, че съществува БЖЕ, необходим за част от децата в нашето общество. За изпълнение на пилотния проект от Дирекция „Образование“ са се обърнали приоритетно към детски градини, които се посещават от глухи дечица, такива с нарушен слух или деца на глухи родители, като ги покани за участие. В резултат от поканата 14 детски градини са изразили желание и готовност да участват, след като директорите са поискали съгласие от родителите на децата в съответните групи и тези.

„Вярваме и се надяваме, че проектът ще бъде полезен за глухите дечица, които да знаят, че обществото ни е съпричастно към техния живот, а чуващите дечица да могат да общуват пълноценно със своите връстници и приятели“, сподели общинският съветник Анна Стойкова – един от вносителите на доклада.

„Както знаете Столична община е първата община в България, която осигурява достъпност при административното обслужване на глухи и сляпо-глухи хора, прилагайки Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ). Ние сме приели План за действие, съдържащ мерките, сроковете и средствата за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столичната община, превод на жестов език при провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица и други дейности, който беше одобрен от Столичния общински съвет.“, допълни още Стойкова.

В момента Столична община работи активно в партньорство с Фондация „Заслушай се“ по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Наред с всички дейности и мероприятия, които общината осъществява е и пилотния проект "Хей ръчички". /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон