"Да направим Европа велика отново": Унгария поема председателството на Съвета на ЕС

На 1 юли Унгария поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за период от шест месеца под мотото "Да направим Европа велика отново", предаде репортер на БГНЕС.

Нелегалната миграция, бъдещето на земеделските субсидии на блока и укрепването на европейската отбрана са част от темите, върху които страната е избрала да се съсредоточи.

Министърът по европейските въпроси Янош Бока посочи, че унгарското председателство ще има седем основни приоритета:

- приемане на нова европейска сделка за конкурентоспособност;

- укрепване на европейската политика в областта на отбраната;

- последователна и основана на заслуги политика на разширяване;

- спиране на незаконната миграция;

- оформяне на бъдещето на политиката на сближаване;

- ориентирана към земеделските производители селскостопанска политика на ЕС;

- и справяне с демографските предизвикателства.

"Поемаме председателството в много трудна среда: война в съседство, заплаха от изоставане от глобалните ни конкуренти, проблеми със сигурността, незаконна миграция, природни бедствия, климатични промени и демографски предизвикателства", обясни Бока през месец юни.

Председателството ще продължи от 1 юли до 31 декември 2024 г. и ще включва работа с новите състави на Европейски парламент и Европейска комисия. Страната избра лого, вдъхновено от Кубчето на Рубик - емблематично изобретение на унгарския скулптор и професор по архитектура Ерньо Рубик. Кубчетата символизират държавите членки, сложността на европейските въпроси и изобретателността, необходима за решаването им.

Будапеща подчертава, че Съюзът изостава от световните си конкуренти, поради което е жизненоважно да се подобрят производителността и конкурентоспособността, както и да се стимулира растежът.

В това отношение приемането на Нова европейска сделка за конкурентоспособност е ключов приоритет.

Втората цел, укрепването на европейската отбранителна политика, също е съществена. Тя следва да бъде постигната като отговор на продължаващите и възникващите конфликти в Европа и света. Ето защо ЕС трябва значително да подобри своя отбранителен капацитет и способността си за реагиране при управление на международни кризи, за да гарантира своята сигурност.

Третият приоритет относно разширяването на ЕС е тази политика да бъде балансирана, надеждна и основана на заслуги. Планът обръща сериозно внимание на европейската перспектива на Западните Балкани, по-нататъшно разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с тези страни в рамките на срещата на върха ЕС-Западни Балкани и Европейската политическа общност. Будапеща потвърди, че сред приоритетите е постигането на положително решение за премахването на сухопътните граници на Шенген за България и Румъния до края на годината.

Що се отнася до миграционния натиск (4-ти основен приоритет), от няколко години той е предизвикателство за ЕС и отделните държави. За намирането на подходящи решения е необходимо по-тясно сътрудничество с държавите, граничещи с ЕС, с ключовите държави на произход и транзит, както и ограничаване на незаконната миграция и трафика на хора.

Въз основа на петия си приоритет Председателството има за цел да оформи бъдещето на политиката на сближаване, тъй като все още съществуват значителни различия в развитието между държавите членки и в рамките на регионите. Повече от една четвърт от населението на ЕС живее в региони, които не достигат 75 % от средното ниво на развитие на Съюза. За сближаването на тези региони ще е необходимо да се използва изцяло потенциалът на ЕС за конкурентоспособност и правилното функциониране на единния пазар.

Шестият приоритет - селскостопанската политика на ЕС, ориентирана към земеделските производители, се фокусира върху осигуряването на поминъка на европейските земеделци, който е застрашен от климатични, икономически и други предизвикателства. Ето защо унгарското председателство насърчава Съвета по селско стопанство и рибарство да насочва новата Комисия при формулирането на правилата на селскостопанската политика на Съюза след 2027 г. за конкурентоспособно и устойчиво решаване на кризите.

Последната и седма цел е да се отговори на демографските предизвикателства, дължащи се на застаряването на европейските народи, неустойчивите системи за социално осигуряване и недостига на работна ръка. Председателството ще обърне внимание на публикувания през октомври 2023 г. набор от демографски инструменти на Комисията, който предоставя добра основа за бъдещите политики.

Гладкото функциониране на ротационното председателство в Съвета се осигурява от тройки председателства, при които последователните председателства си сътрудничат, за да осигурят приемственост и евентуално припокриване на целите. Настоящата тройка се състои от Испания (юли-декември 2023 г.), Белгия (януари-юни 2024 г.) и Унгария (юли-декември 2024 г.), като всяка от тях е изготвила програма на тройката преди да започне да тече съответният период. Тази програма, наред с други аспекти, е насочена към засилване на глобалната конкурентоспособност на ЕС, справяне с демографските предизвикателства пред Блока, укрепване на международните партньорства, многостранното сътрудничество и сигурността във всички измерения, като например повишаване на капацитета на ЕС в областта на сигурността и отбраната.

От 1 юли нататък Унгария я очаква нелек и предизвикателен период, който може да донесе решаващи резултати. Унгарският слоган за председателството - "Да направим Европа велика отново" - често е критикуван, тъй като копира слогана на кампанията на Тръмп през 2016 г. - "Да направим Америка велика отново". Според унгарския министър по въпросите на Европейския съюз Янош Бока обаче "това е препратка към едно активно председателство" и "посланието изразява очакването, че заедно трябва да сме по-силни, отколкото поотделно, но трябва да ни бъде позволено да останем това, което сме, когато се съберем заедно. То също така изразява идеята, че Европа е в състояние да се превърне в независим глобален фактор в нашия трансформиращ се свят." І БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон