БВП отчита ръст с 1.8% през първото тримесечие на годината

На човек от населението се падат 6 722 лв. от стойностния обем на показателя.

През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. и с 0.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни.

През първото тримесечие на настоящата година произведеният БВП възлиза на 43 279.9 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни на Националния статистически институт. При среден за тримесечието валутен курс от 1.801455 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 24 025 млн. долара и съответно на 3 731 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22 129 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 437 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2024 г. възлиза на 38 298.6 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2024 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 1.7%, което е намаление с 0.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2023 година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 3.2 процентни пункта до 31.3%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 67.0% през първото тримесечие на 2024 г. при 63.1% през първото тримесечие на 2023 година.

През първото тримесечие на 2024 г. за крайно потребление се изразходват 80.6% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал ) формират 14.2% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.1% на тримесечна база.

През първото тримесечие на 2024 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 2.1%, а вносът на стоки и услуги - с 3.7%. | БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон