Броят на издадените книги намалява, купуваме най-много научна и художествена литература

През 2023 г. са издадени 8 568 книги с тираж 4 165 540 и 1 793 брошури с тираж 1 191 244 броя, сочат данните на НСИ.

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) са регистрирани 8 246 книги и 1 675 брошури, или 95.7% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина. В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури намалява с 1 467 (12.4%), а средният тираж се увеличава от 470 на 517, или с 9.0%. По тематични области според признака „предназначение на литературата“ разпределението на изданията по раздели е следното: Научна литература - 2 136 заглавия с тираж 351 хиляди; Художествена литература за възрастни - 2 995 заглавия с тираж 1 295 хиляди; Популярна литература - 2 022 заглавия с тираж 1 150 хиляди; Учебна литература - 1 345 заглавия с тираж 1 192 хиляди; Литература за деца и юноши - 1 548 заглавия с тираж 1 264 хил., от които 949 заглавия детска художествена литература с тираж 775 хиляди; Други - 315 заглавия с тираж 105 хиляди.

Заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 7 673, или 74.0% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2 688 с тираж 1 898 хил., като от тях повече от половината са преведени от английски език (57.7%), следват преведените от френски - 8.4%, немски - 5.9%, и руски език - 5.9%.

Най-голям е броят на издадените книги и брошури в област София (столица) – 6 887, следвана от областите Пловдив (756) и Варна (625) .

През 2023 г. са издавани 180 вестника с годишен тираж 87 243 хил., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 11 (5.8%), а тиражът - с 15 576 хил. (15.1%) . По периодичност с най-голям тираж през 2023 г. са издаваните ежедневници - 52 167 хиляди. През 2023 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 82 заглавия, или 45.6% от всички издавани в страната. През 2023 г. са издадени 428 списания и 47 бюлетина, като в сравнение с 2022 г. списанията намаляват с 3.2%, а бюлетините - с 23.0%.

На чужди езици са издавани 72 списания и бюлетини, като най-многобройни са на английски език - 58 заглавия с тираж 121 хил., следвани от 5 издания на румънски и 2 на руски език.

Издадени са и 134 периодични сборника с тираж 25 хил., като в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 заглавия, а тиражът се увеличава с 16.2%. | БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон