Британия преживяла икономически бум след завладяването ѝ от римляните

Историци, икономисти и археолози са установили, че с проникването на Древен Рим в Британия се е стигнало до бързо повишаване на икономическата производителност в този регион на Европа, което се свързва с въвеждането на нови технологии и по-ниски транспортни разходи в резултат на стандартизирането на облика на селищата и появата на нови впрегатни животни. Изводите на учените са публикувани в статия в научното списание Science Advances.

"Анализирахме как са се променили три ключови социално-икономически параметъра след установяването на римското владичество в Британия, включително броят на монетите, заровени в почвата, броят на глинените парчета и размерът на сградите. И трите стойности са нараствали по-бързо от броя на населението и размера на селищата, което предполага, че по това време Британия е преживявала интензивен икономически растеж", се казва в изследването.

До този извод стига екип от американски и британски историци, икономисти и археолози под ръководството на Скот Ортман, доцент в Университета на Колорадо в Боулдър, докато проучва артефакти, открити в няколкостотин древни селища, съществували в Южна и Източна Британия преди и след установяването на римското владичество.

По-специално, укрепването на икономическите връзки и увеличеното производство на стоки водят до засилен търговски обмен, в който активно се използват монети и керамика.

Въз основа на това съображение историята на икономическия растеж на даден регион може да се определи по това как варира типичният брой на тези предмети в различните културни пластове.

Направените от учените измервания показват, че тези икономически показатели са били почти непроменени в епохата преди римското завладяване на Британия (200 г. пр. Хр. - 50 г. сл. Хр.). През епохата на римското владичество (50-400 г. сл. Хр.) както броят на монетите, така и броят на керамичните отломки бързо нарастват, като се има предвид колко бързо нараства населението на острова през тези епохи. Типичните селскостопански площи в британските селища нарастват по същия начин, което също свидетелства за бърз икономически растеж.

Както отбелязват учените, този растеж се дължи както на новите технологии и породи животни, които римляните донасят със себе си, така и на стандартизирането на разположението на британските градове и на намалените режийни разходи за транспортиране на стоки между тях, което само по себе си стимулира търговията. Всичко това довело до факта, че производителността на британските селища постоянно се увеличавала с 0,28-0,48% годишно в продължение на три века, благодарение на което благосъстоянието им към края на античната епоха се увеличило около 2,5 пъти, обобщават изследователите. | БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон