363 кандидати за 11 длъжности „младши следовател“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда писменият изпит по конкурса за заемане на 11 длъжности „младши следовател“ в 11 следствени отдела в окръжни прокуратури. Конкурсът е обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет.

На конкурс са обявени по една длъжност в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, както и в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури в Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Русе, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Сливен и Военно-окръжна прокуратура – София, съобщиха от ВСС.

От допуснатите до участие в конкурса 555 кандидати, на писмения изпит се явиха 363-ма.

В 09,00 ч., в зала № 272, в присъствието на членовете на конкурсната комисия един от кандидатите изтегли казуса по наказателноправни науки и теста по Право на Европейския съюз и в областта на правата на човека. Писменият изпит е с продължителност 5 астрономически часа, в които не се включва времето за прочитане и раздаване на изпитните материали.

До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“ както на казуса, така и на теста.

Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени в тридневен срок от подписването на протокола от конкурсната комисия на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, както и на общодостъпно място в сградата на ВСС. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон