ВСУ „Черноризец Храбър" организира квалификационен семинар по съвременни педагогически технологии за преподаватели по чужди езици

Събитието ще се бъде открито на 8 юли 2024 г., в 10,30 ч. в Учебно-спортния комплекс на университета.

Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" организира квалификационен семинар за преподаватели по чужди езици на тема „Съвременни педагогически технологии в обучението по чужд език". Събитието ще се бъде открито на 8 юли 2024 г., в 10,30 ч. в Учебно-спортния комплекс на университета. В него ще вземат участие над 50 преподаватели от висши учебни заведения, директори на училища, учители и експерти от Регионалните управления на образованието от Варна, София, Пловдив, Бургас, Плевен, Стара Загора, Несебър, Разград, Видин, Карнобат, Смолян и Симитли. Чуждестранните участници са от Намаган, Узбекистан и Коня, Турция.

Целта на семинара е да предостави платформа за обмен на добри практики и иновации за усъвършенстване на професионалните компетенции на българските преподаватели по английски и руски език с оглед на съвременните образователни тенденции.

Лектори на събитието ще бъдат проф. д-р Галина Шамонина от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър", проф. д-р Екатерина Софрониева и проф. д-р Татяна Алексиева от Софийския университет „Св. Климент Охридски", проф. д-р Надя Чернева от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Мария Барганова - главен експерт, дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование", Министерство на образованието и науката на Република България.

Участието на преподавателите по чужд език е подкрепено от Българската национална мрежа на преподавателите по руски език и култура и Българската асоциация за качествени езикови услуги „Оптима". I БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон