Турция има злато за 300 млрд. долара

Пазарната стойност на златото в недрата на Турция възлиза на 300 млрд. долара.

Това съобщи Мехмет Йълмаз, ръководител на Асоциацията на миньорите в Турция (TMD). Проучванията показват, че потенциалът на страната от златни запаси е около 6500 тона, каза Йълмаз. „Знаем къде се намират 1 500 тона от тези резерви и вече сме започнали да ги добиваме. Останалите 5 000 тона все още са под земята и чакат да бъдат открити“, каза той и добави, че пазарната стойност на тези неизползвани златни резерви е около 300 млрд. долара.
Турция внася годишно около 160-170 тона злато. През 2023 г. вносът на злато възлиза на 31 млрд. долара, докато износът на благородния метал генерира приходи в размер на 12 млрд. долара, отбелязва ръководителят на Асоциацията на миньорите в Турция.
Златото е основен компонент както на дефицита по външната, така и на дефицита по текущата сметка на платежния баланс. 
През април дефицитът по текущата сметка на страната възлиза на 5,29 млрд. долара. Когато се изключи вносът на злато и енергоносители, салдото по текущата сметка показа нетен дефицит от 497 млн. долара, съобщи Централната банка на 10 юни.
Според Йълмаз общата стойност на минните запаси - включително злато, никел, торий, бор, въглища - се оценява на 3,5 трилиона долара. І БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон