Създават коридор за военна мобилност от Италия до България

Министерският съвет прие решение, с което одобрява проект на Писмо за намерение между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Италианската република и Министерството на отбраната на Република Северна Македония относно създаване на хармонизиран коридор за военна мобилност между техните страни в рамките на Паневропейски транспортен коридор № 8.

С документа четирите държави заявяват намерение за сътрудничество за създаване на транспортен маршрут през териториите им с минимални бюрократични органичния, включително през границите на страните, и с възможности за използването му в максимална степен при кризисни ситуации и конфликти.

С това се цели предприемането на синхронизирани мерки за преодоляване на факторите влияещи негативно на придвижването на военни товари и личен състав, в т.ч. сложните и различни национални правила за преминаване на границите, недостатъчен капацитет, неефективна система за обмен на информация, липсата или недостатъчен капаците на транспортната инфраструктура и затруднена координация за нейното използване, липса на съгласуваност между процедурите на НАТО и ЕС.

Решението на Министерския съвет ще способства за засилване на сътрудничеството между четирите страни в областта на военната мобилност, укрепване на транспортната свързаност между тях като основен фактор за стимулиране на икономическото развитие на региона, повишаване на потенциала на НАТО за възпиране и отбрана, както и за задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО. /БГНЕС

 

Последвайте ни и в google news бутон