Отчетът "Главчев": Кабинетът изпълни успешно основната си задача - организира честни и прозрачни избори

Служебното правителство изпълни успешно своята основна задача – организира честни и прозрачни избори за Народно събрание и за Европейски парламент. Всички дейности бяха извършени прозрачно и в срок, отчита кабинетът на Димитър Главчев в равносметката на свършното от началото на мандата досега.

От правителствената пресслужба отбелязват получената висока оценка за подготовката на изборния процес, дадена от чуждестранните наблюдатели от мисиите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Постигната беше отлична координация с ЦИК и всички отговорни институции. Министерството на електронното управление осигури открит и прозрачен процес при удостоверяването на машините за гласуване, като за първи път имаше възможността в него да се включат представители на партии и неправителствени организации. Над 11 100 изборни секции излъчваха на живо броенето на бюлетините в изборната нощ, като допълнителен инструмент, с който се гарантирана прозрачността и честността на изборите.

Министерството на вътрешните работи положи сериозни усилия за максималното ограничаване на практики, свързани с „купуване на гласове“. Изборният ден премина спокойно, без сериозни инциденти и нарушения на обществения ред. 16 000 служители на МВР бяха ангажирани с охраната на изборните секции и отработване на получените сигнали за нарушения в реално време.

На свой ред Министерството на външните работи създаде необходимата организация изборният ден зад граница да протече безпроблемно. Бяха образувани 769 избирателни секции извън страната в 60 държави.

В отчета си МС отбелязва по области свършеното досега:

ОБЛАСТ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Служебният кабинет успя да ускори процесите по изграждане на Националната детска болница. Стартира разчистването на терена, където ще бъде построен болничният комплекс, като съкрати сроковете на този етап от проекта до края на септември на настоящата година. Министерството на здравеопазването осъществи контакт и с Европейската инвестиционна банка в търсене на възможности за съкращаване на срока, в който банката трябва да представи анализ за структурата, отделенията и капацитетът на Националната детска болница. В резултат – анализът на банката ще бъде готов до края на юли тази година. Целта е да се осигурят всички условия реалното строителството на болницата да стартира още в началото на 2025 г. Паралелно с това Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по доизграждането на околовръстния път на София, от където е предвидена необходимата транспортна връзка за болничния комплекс.

Успешно бяха осъществени първите HEMS мисии за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха. В допълнение правителството отпусна близо 1 млн. лв. за дооборудване на медицинския хеликоптер, така че той да бъде пригоден за планинско спасяване, без да е необходимо кацане. Машината ще бъде снабдена също така с кувиьоз за новородени и с апаратура, осигуряваща кислородотерапия от хеликоптера до линейката.

Имунизационният календар на България беше актуализиран с цел по-ранно ваксиниране на новородени, като се въведе задължителната основна имунизация, включваща коклюш, както и задължителната основна имунизация срещу пневмококи, да се провеждат от навършване на 6-седмична възраст. Заедно с това бе създадена възможност за безплатна имунизация по желание на бременни жени в 27-36 гестационна седмица. За целта бяха осигурени допълнителни ваксини и бяха разкрити имунизационни кабинети във всички 28 области на страната.

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАНИЕ

Кабинетът осигури близо 80 млн. лв. за висшите учебни заведения, като с по-голямата част от средствата са за повишаване на заплатите на преподавателите с 290 лева. С 12% се увеличава и заплащането на административния персонал и научно-изследователския състав в университетите, а заплатите на тези специалисти не са повишавани с години. Значително бяха повишени и докторантските стипендии.

Министерството на образованието и науката осигури организацията и безпроблемното протичане на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване, като за пръв път се даде възможност на учениците да се явят на втора дата на изпитите от националното външно оценяване, ако не са доволни от резултата на положената матура на редовната дата.

Активно се работи от началото на следващата учебна година здравно-профилактичните карти за дете или ученик да бъдат дигитализирани. Служебният кабинет прие също промени в Наредбата за приобщаващо образование, според които държавата ще осигурява технически средства и софтуер за подпомагане на обучението на деца с физически увреждания и със специфични нарушения на способността за учене като дислексия, дисграфия и дискалкулия.

Същевременно държавата подкрепя таланта на българските ученици с близо 5 млн. лв. чрез Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ на Министерството на образованието и науката. През месец юни бяха отпуснати и близо 330 000 лв. за стипендии на даровити деца. Продължава модернизацията на материалната база на училищата и детските градини, включително и с изграждането на STEM кабинети по Плана за възстановяване и устойчивост. Подписан беше и договорът за изграждане на нов Национален STEM център на територията на София Тех Парк на стойност 28 млн. лева.

ОБЛАСТ: СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Служебното правителство направи всичко възможно увеличението на пенсиите да е с 11%, което е по-благоприятният за българските пенсионери вариант. От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г., се увеличиха с 11%, което ще повиши доходите на близо 2 милиона пенсионери. Благодарение на това осъвременяване средният размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст през 2024 г. се очаква да достигне 971 лв., което е с над 110 лв. повече в сравнение с миналата година. След актуализацията близо 200 000 пенсионери преминават над линията на бедност.

Приет беше Национален план за действие по заетостта, който ще даде възможност за работа на близо 10 000 безработни, а над 9000 безработни ще бъдат включени в обучения. Осигурени са допълнителни 48 млн. лв. на общините за предоставяне до края на 2024 г. на здравни и социални услуги в домовете на близо 46 000 души с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. Беше даден старт на нова програма за грижа в домашна среда за възрастни хора с увреждания в Северозападна България чрез центрове за домашни грижи. Това е подкрепа на близо 450 болни и възрастни хора, които живеят на места, където липсват адекватни грижи. Министерството на труда и социалната политика ще финансира чрез Фонд „Социална закрила“ 105 проекта за подобряване на материалната база за предоставяне на социални услуги на обща стойност 4,878 млн. лв., с тяхното изпълнение се оказва подкрепа на над 20 000 души в затруднена ситуация. Наред с това, 3300 лица с увреждания могат да кандидатстват до средата на юли по проект за предоставяне на високотехнологични помощни средства.

ОБЛАСТ: ЗЕМЕДЕЛИЕ

За период от 2 месеца бяха разплатени повече от 915 млн. лв. към производителите от сектор „Земеделие“. От тези средства близо 300 млн. лв. предстачвлява т.нар. „украинска помощ“, чието изплащане в пълен размер и в максимално кратки срокове беше сред първите ангажименти на служебното правителството към сектора. В рамките на един месец бяха изготвени всички документи, касаещи 17-тото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., и изпратени към службите на ЕК. Одобрението му ще позволи да бъдат насочени средства в размер на над 220 млн. лв. към земеделските стопани, както и проекти за общинска инфраструктура. С цел ефективна борба с градушките и опазване на земеделската продукция на стопаните в страната, Министерството на земеделието и храните стартира процедура за изграждане на 24 нови ракетни площадки - в областите Сливен, Плевен, Видин, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково.

ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТИКА

За първи път в своята петдесетгодишна история АЕЦ „Козлодуй“ заработи с алтернативно гориво. В атомната електроцентрала бяха заредени първите 43 касети с алтернативен тип гориво, произведено от американската „Уестингхаус“. По този начин страната ни си гарантира енергийна сигурност, надеждни доставки, безопасна експлоатация, а също реална диверсификация и откъсване от почти пълната зависимост от Русия. Същевременно, с планираното изграждане на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ държавата ще продължи целенасочено да следва своите цели, свързани с развитието на ядрената енергетика, чието производство е беземисионно, вписващо се изцяло в критериите на ЕС за Зелената сделка и достъпно за потребителите.

Друга стъпка, която затвърждава мястото на България на енергийната карта на Европа, са подписаните през месец юни два основни договора за изграждане на Вертикалния газов коридор – за лупингите Кулата-Кресна и Рупча-Ветрино. С това стартират реалните дейности за повишаване на капацитетите между Гърция и България и България и Румъния, след чието завършване българската газопреносна инфраструктура ще може да доставя допълнителни количества втечнен природен газ от надеждни източници, включително САЩ, Азербайджан, Египет и други. След планираното прекратяване на транзита на руски природен газ през Украйна от началото на 2025 г., Вертикалният газов коридор, чиито инициатор е България, ще се наложи като инфраструктура от водещо значение за целия регион.

Кабинетът отпусна и 250 млн. лв. за „Мини Марица-изток“ - за обезпечаване на всички необходими дейности и мероприятия за възстановяване на нарушените територии и привеждане на находище „Източно маришки въглищен басейн“ в устойчиво състояние. Това позволи тази базова мощност да продължи своята работа, без социално напрежение и съобразно екологичните изисквания.

Правителството прие също Програма за компенсиране на разходите на крайни клиенти за електрическа енергия за първите шест месеца на настоящата 2024 година. Програмата беше обезпечена с 30 милиона лева, с които бяха подпомогнати детските ясли и градини, училищата, читалищата, храмовете и манастирите и спортните школи да си покриват разликата между борсовата и регулираната цена за електроенергия. В допълнение Министерството на енергетиката инициира редица мерки, даващи възможност да бъде ограничено поскъпването на цената на електроенергията за битовите потребители.

ОБЛАСТ: ФИНАСОВИ ПОЛИТИКИ

Служебното правителство продължи да работи по техническата подготовка на страната ни за членство в еврозоната, както и за подобряване на бизнес средата и институционалната рамка за постигане на устойчиво сближаване с еврозоната. Подготовката на нормативната уредба за въвеждане на еврото като национална официална парична единица на България е във финалната си фаза, като през месец юни законопроектът за въвеждане на еврото в Република България беше одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание. През април беше подписано Споразумение за партньорство между Европейската комисия и Република България за организиране на информационни и комуникационни кампании относно въвеждането на еврото в страната.

Служебното правителство осигури ефективна координация при управление на средствата от фондовете на Кохезионната политика. От назначаването му до настоящия момент са открити процедури за предоставяне на финансова помощ на обща стойност 1,143 млрд. лв., с което е предоставен достъп до финансиране на българските общини, гражданите и бизнеса. Запазена е устойчивата тенденция по регулярното подаване на заявления за плащане към Европейската комисия и получаването на постъпления по програмите от споделеното управление и за двата програмни периода 2014 – 2020 г. и 2021 – 2027 г. През периода са получени 22 доклада за близо 850 млн. лв. като част от тях вече са сертифицирани и изпратени към ЕК за възстановяване на заявените разходи, а останалите предстои да бъдат изпратени в началото на юли.

ОБЛАСТ: ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Разшириха се възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории в СДВР, ОДМВР Бургас, Варна, Плевен и Пловдив по отношение на изследването на синтетични наркотици. Целта е да се децентрализира изготвянето на този вид експертизи, което да доведе до равномерното им преразпределяне към обновените регионални лаборатории и скъсяване на сроковете за изпълнението им.

Възстановени са районните управления в Шабла, Албена, Роман, Вършец, Полски Тръмбеш, Стражица, Белене, Каменово и Джебел. Те бяха закрити преди две години и със заповед на министър Калин Стоянов отново работят за сигурността на гражданите. Целият щат на полицейските управление е запълнен и с възстановяването им ще се възвърне спокойствието, сигурността и справедливостта на гражданите. Целта е осигуряване на ефективно присъствие и в малките населени места

С възстановяването на ГПУ – Болярово и ГПУ – Калотина се дава възможност за много по-бърза реакция на граничните полицейски сили

Акциите с НАП, МВР, ГДБОП и Агенция “Митници”

Продължават съвместните усилия на Министерството на вътрешните работи – ГДБОП, ГДГП, Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите за пресичане на контрабандните канали. В рамките на успешни съвместни операции срещу контрабандата на граничните пунктове в страната ни, са задържани близо 8 000 000 контрабандни цигари, 1 500 000 фалшив бандерол за тютюн, хероин, недекларирана валута, стоки за яхтено оборудване и др.

ОБЛАСТ: ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

На съвместен брифинг в Министерския съвет с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, премиерът Главчев потвърди категоричната подкрепа на България за Украйна.

В началото на юни Министерството на отбраната предостави на Украйна военно-техническа помощ в размер на 2 075 233 евро. Продължи подготовката на нов значителен пакет с военна помощ, насочен към реалните нужди на украинските въоръжени сили.

За гарантиране безопасността на морския трафик в Черно море, служебното правителство прие решение за изпращане на сили и средства от Военноморските сили за участие в Противоминната военноморска група в Черно море, в която участваме заедно с Румъния и Турция.

Премиерът Димитър Главчев се включи и в инициативата на Швейцария и Украйна за свикване на първата Среща на върха за мир в Украйна. На международна Конференция в Берлин на най-високо ниво министър-председателят заяви и готовността на България да има конкретен принос за възстановяването на Украйна. Освен ускоряването на процес за покупко-продажба на наличното оборудване за АЕЦ „Белене“, което ще позволи на украинската страна да изгради нова мощност, дружества от групата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД ще дарят на украинската страна оборудване на стойност над 1 млн. лв., което да подпомогне възстановяването на производствените мощности. Ще бъде създаден и коридор за износ към Украйна на електроенергия, произведена в България, за да се гарантира непрекъсваемостта на електроенергията за украинските граждани през зимата. Наред с това български компании са готови да се включат в проекти за възстановяване на електроцентрали, електропреносни мрежи и газова инфраструктура. Бизнесът ни има капацитета да участва също в дейности по изграждане на транспортна и водоснабдителна инфраструктура, строителство на жилищни и обществени сгради.

ОБЛАСТ: РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В областта на регионалната политика и благоустройството още в първите дни на мандата МРРБ възстанови работата на конкурсните комисии по процедурите за избор на изпълнители на текущ ремонт и поддържане. На Агенция „Пътна инфраструктура“ и областните пътни управления беше възложено да извършат преглед и анализ на състоянието на републиканските пътища в страната и да предприемат спешни мерки за обезопасяване на критичните точки. Целта беше да се подготвят основните пътни артерии за големия трафик през летния сезон.

През месец юли ще започне основният ремонт на „Дунав мост 1“ при Русе на стойност 45 млн. лв., който ще се извършва без спиране на движението. Предприети са стъпки за реализиране на проекта за тунел под връх Шипка. Срокът за проектиране е осем месеца. Строителството ще продължи около три години и половина. Заложено е изграждането на пет тунела с обща дължина 4 км, 6 моста, 1 подлез и др. За да се улесни пътуването по АМ „Струма“ при Симитли, до края на юли ще бъде изградена 600 м отсечка до разклона за Банскo, от мястото където сега тя свършва и преминва в двулентов път. През май започна основният ремонт на 34 км от третокласния път през Дюлинския проход в област Варна, предстои да стартира работата и по 32 км в област Бургас. След 45 години експлоатация, на 5 юни т.г. беше издадено разрешение за строеж и стартира основен ремонт на 15,7 км от третокласния път Мъдрец - Гълъбово. Започва модернизацията на трасето между Ружинци и обходния път на Монтана. Активно се работи и по обновяването на тунелите по АМ „Хемус“, които ще са готови през юли, за да се пътува без затруднение по време на активния летен туристически сезон.

Служебното правителство започна да превежда аванси към общините по Инвестиционната програма за общински проекти. Вече са платени над 54 млн. лв. Продължи подписването на споразумения за финансиране на обекти със средства от държавния бюджет. Те са общо 1098 на стойност над 2,6 млрд. лева.

Започна набирането на проекти по процедура на стойност 200 млн. лв. за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради във въглищните региони на България, което е една от мерките за подкрепа на техния справедлив преход.

Осигури се финансиране за реконструкция на близо 5 км довеждащ водопровод, за да се реши дългогодишната криза с качеството на водата за пловдивското с. Брестовица.

ОБЛАСТ: ЕКОЛОГИЯ

С решение от 11 юни т.г. МОСВ даде зелена светлина за изграждането на едното платно на АМ "Струма" извън Кресненското дефиле, което осигурява еднопосочно движението от Кулата към София. Процедурата се отнася до изменения на вече одобреното инвестиционно предложение в резултат от по-подробната фаза на проектиране, при която са взети предвид условията и мерките от Решението по ОВОС от 2017 г. Процедурата е проведена съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда и е приключила с решение, с което е преценено, че не е необходима нова оценка на въздействието върху околната среда. Изменението на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Това ще даде възможност да започне работата по последния участък на аутобана между Крупник и Кресна.

ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТ

Бяха доставени първите 38 от общо 76 модернизирани вагона, които БДЖ закупи от „Дойче Бан“. Първият влак тръгна на 22 юни по направлението до Бургас и ще пътува всеки ден през летния сезон. Подписан е договор за доставка на 7 двуетажни влака с полската компания “Stadler Polska Sp. z o.o.”, които ще бъдат закупени със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Финализирани са преговорите за доставка на 35 електрически мотрисни влака по Плана за възстановяване и устойчивост и е избран изпълнител.

ОБЛАСТ: КУЛТУРА

Министерството на културата създаде нова методика за финансиране на държавните културни институти, която ще улесни тяхната работа. Същевременно с 30 млн. лв. беше обезпечен допълнителен компонент за издръжка на държавните културните институти в областта на сценичните изкуства. Други 7,4 млн. лв. бяха одобрени от служебния кабинет – за български културни институти в чужбина и международна дейност, за проекти на музеи и галерии, за визуалните изкуства и др. Министърът на културата маестро Найден Тодоров и Софийската филхармони направиха нови дигитални записи на химните на Република България и Европейския съюз, които могат да бъдат изтеглени от правителствената страница в интернет свободно.

ОБЛАСТ: ТУРИЗЪМ

Служебният кабинет реши проблема с липсата на правна регламентация относно концесионерите и наемателите на морски плажове, които са организирали дейността си преди приемането на новата Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяването на морски плажове. Преодоля се и съществуващата празнота по отношение на реда за упражняване на контрол на морските плажове. Създадени са условия за нормалната и спокойна работа на туристическите обекти през настоящия летен сезон.

По инициатива на Министерството на туризма, в рамките на шест дни беше придвижен проектът за ЗИД на Закона за чужденците, така че в края на своя мандат 49-то Народно събрание гласува в един ден на първо и второ четене промени в Закона за чужденците в Република България, с които позволи на работниците от трети страни да удължават престоя си в страната с цел да гарантират обслужване на целия туристически сезон.

През юли започва внедряването на платформата за производство и издаване на разрешителни за работа на чужденци, която ще облекчи българския бизнес при наемането на кадри от трети страни. Така процесът ще бъде изцяло дигитализиран и ще намали административната тежест.

Преодоляно беше неколкомесечното забавяне в администрирането на програмата за хуманитарно подпомагане на разселените лица от Украйна с предоставена временна закрила. Министерският съвет обезпечи изплащането на средства на стойност 9 275 665,80 лв. по Програмата за периода от ноември 2023 до февруари 2024 г. Подготвени са и документите за месеците март и април 2024 г.

ОБЛАСТ: ИКОНОМИКА И ИНОВАЦИИ

В мандата на служебното правителство, след среща на премиера Главчев с генералния секретар на Организацията за икономичско сътрудничество и развитие Матиас Корман, България за първи път получи конкретен срок за присъединяването си към ОИСР – до края на 2025 година. Това е един добър хоризонт и е много важно институциите да продължат да поддържат висок темп на работа, така че след по-малко от две години страната ни да бъде част от организацията, в която членуват едни от най-развитите икономики в света. Служебният кабинет продължи да работим и по друг външнополитически приоритети – членство на България в Шенген и по суша.

Министерство на икономиката и индустрията бе съорганизатор на XVI Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”. Събитието бе предназначено за български и чуждестранни компании и организации с нестопанска цел, които осъществяват научноизследователска, производствена и търговска дейност в областта на отбранителната техника, както и в направленията антитероризъм и сигурност. В тазгодишното издание на експозицията „Хемус“ участие взеха над 150 изложители от 25 държави.

Министерството на иновациите и растежа класира 11 индустриални зони и парка в страната, които ще получат подкрепа в размер на 207 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост. С приоритет са проектите в Северна България с цел намаляване на регионалните дисбаланси. По Закона за насърчаване на инвестициите бяха подпомогни инвестиции в София, Пловдив и Балчик на обща стойност от над 53 млн. лв. Отворена беше и процедура за кандидатстване по програма „Конкурентоспособност“ за семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите. Микро- и малки предприятия кандидатстват за 117,5 млн. лв., с които да подобрят производствения си капацитет и пазарното си присъствие, като могат да получат от 15 хил. лв. до 150 хил. лв.

Национална компания индустриални зони към Министерството на икономиката и индустрията привлече 4 нови инвеститора с проекти на обща стойност от близо 40 млн. лв., които ще разкрият над 65 работни места. Към настоящия момент НКИЗ е в процес на преговори с няколко инвеститора, по-големите от тях са компании от Германия, Абу Даби, Турция, както и от България. Инвестициите на само две от тези компании са с обща стойност над 155 млн. лв. и ще разкрият над 500 нови работни места.

ОБЛАСТ: ПРАВОСЪДИЕ

Подготвени бяха редица законопроекти по НПВУ, включително Законопроектът за несъстоятелност на физическите лица. Т.нар. „Закон за вечния длъжник“ предлага правна уредба на производството по несъстоятелност на физическите лица, което включва погасителен план, ликвидация на имуществото, както и производство по несъстоятелност при липса на доходи и имущество на физическите лица.

В мандата на служебното правителство бе подновена работата на Съвета за криминологични изследвания като експертен консултативен орган за наказателната политика на държавата, председателстван от министъра на правосъдието. Сред основните функции на Съвета е да организира извършването на криминологични изследвания, на базата на данните и изводите от които да се инициират промени в нормативната уредба – кодекси, закони и др.

Министерството на правосъдието представи публично първия затвор без решетки у нас, изграден край дупнишкото село Самораново по норвежки образец. Проектът с финансиране от Кралство Норвегия в размер на 42 милиона лева включва изграждане на нов пилотен затвор за 400 лишени от свобода и учебен център за 100 служители на ГДИН. Това е и първият нов затвор у нас за последните над 60 г. Официално бяха открити и два нови ареста – в Петрич и в с. Самораново. Целта е да се създадат съвременни условия за настаняване на осъдените в унисон с изискванията на европейските норми и стандарти.

ОБЛАСТ: СПОРТ

Служебното правителство подсигури подготовката и участието на българската делегация на Олимпийските игри в Париж, като със съдействието на Министерството на младежта и спорта бяха осигурени близо 40 000 долара, дължими от Българската федерация по вдигане на тежести на международната централа, които бяха пречка за участието на българските щангисти на най-големия спортен форум. Българските състезатели спечелиха 16 квоти за Игрите през 2024 година и се очакват още 6.

Същевременно на 100% е обезпечено финансирането на спортните клубове. По Програмата за развитие на спортните клубове са одобрени 915 проекта на спортни клубове в 56 вида спорт на обща стойност 14 334 740 лева. По този начин бе изпълнен поетият ангажимент от страна на Министерството на младежта и спорта при встъпването си в длъжност за преодоляване на забавянето и бързото подсигуряване на българските клубове. Осигурени бяха средствата за финансовото обезпечаване и последващото реализиране на пилотните програми „Спортът – начин на живот“ и „Спортен час“, които бяха заплашени от провал поради липса на средства в бюджета на ММС.

В заключение МС припомня, че в рамките на мандата си служебният кабинет осигури и близо 11 милиона лева за ремонт на църкви, джамии и минастири, включително 3 милиона лева, с които да започнат ремонтните дейности на пътя от пристанището до манастира „Св. Вмч. Георги Зограф” в Света гора, Атон.

Отпуснати бяха и 780 000 лева за основен ремонт на паметника на Христо Ботев във Враца. С други допълнителни 10,5 млн. лв. правителството даде възможност да пробължи възстановяването на щети от бедствието в Карловско.

Служебният кабинет започна активна работа и по модернизацията на граничните пунктове. Първият фокус е границата ни с Турция, която има перспективата да се превърне в най-натоварената в света само след няколко години. Стартирани бяха разговори по темата с турската страна по отношение на ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле и ГКПП Малко Търново – Дерекьой. | БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон