Икономически цели на партиите в ЕП

Подобряване на конкурентоспособността (по-добри условия за бизнеса), намаляване на бюрокрацията, защита на работните места и подкрепа за зеления преход са само някои от основните ангажименти на партийните групи преди изборите за Европейски парламент, които ще се проведат от 6 до 9 юни

Включването на двигателя на икономическия растеж на континента за следващите пет години изглежда сложна задача. Според МВФ перспективите за следващите години изглеждат стряскащи: "Средносрочните перспективи за растеж на Европа намаляват от известно време насам", предава Евронюз.

През последните пет години се наблюдаваха безпрецедентна пандемия, избухване на война в Европа и загуба на член на блока в резултат на Брекзит. Икономиката трябваше да понесе един удар след друг - повишаването на цените на енергията и суровините удари Европа много силно, производителността се понижи, а високата инфлация и строгата парична политика също взеха своето и свиха производството на континента.

ЕНП: Повече конкурентоспособност, по-малко бюрокрация

Дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), най-голямата парламентарна група, поставя възстановяването на европейската конкурентоспособност на първо място в икономическата си програма, заедно с укрепването на единния пазар.

ЕНП обмисля стартирането на "Стратегия за конкурентоспособност на Европа" и назначаването на специален европейски комисар, който да се занимава единствено с това от какво се нуждаят МСП, за да процъфтяват. Те също така излагат планове за намаляване на бюрокрацията.

Групата има за цел също така да разшири броя на търговските споразумения, включително с партньори от Африка, и да завърши текущите преговори за Меркосур. Тя ще разработи и споразумения за критични суровини, които са важна съставка на новите технологии, включително електрическите превозни средства.

В манифеста на ЕНП като икономически приоритет се посочва и опазването на критичната инфраструктура, като пристанища, телекомуникационни и енергийни съоръжения, от превземане от трети страни, особено от Китай.

ЕКР: Насърчаване на единния пазар и малките предприятия

Междувременно Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) повтарят някои от приоритетите на ЕНП, като заявяват, че подобряването на конкурентоспособността ще стане чрез съживяване на индустриалната политика и укрепване на единния пазар.

В манифеста си групата обещава също така да подкрепя МСП, да намали бюрокрацията, да върне стратегическите производства в Европа и да подкрепя енергийната сигурност, като обръща специално внимание на ядрената и геотермалната енергия. Те не са особено въодушевени от сегашната форма на "зелената сделка", но обещават да дадат приоритет на европейската отбранителна и технологична промишленост, като стимулират иновациите и инвестициите в авангардни технологии като изкуствения интелект и квантовите изчисления.

С&Д: Намаляване на фрагментацията на вътрешния пазар и постигане на по-голяма фискална интеграция

За да се подобри конкурентоспособността, Прогресивният алианс на социалистите и демократите (С&Д) също нарича укрепването на единния пазар "съществен приоритет" и начин да се намали външната зависимост от ключови сектори и материали.

Групата разглежда като приоритет и по-нататъшната фискална интеграция в блока, включително консолидирането на Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари.

"Трябва да създадем постоянен фискален капацитет, като допълнителен специален инструмент над таваните на МФР [годишен лимит за разходите на ЕС като цяло, бел. ред.], който да може да предпазва от разрушителни сътресения", заяви евродепутатът Хонас Фернандес, говорител на С&Д по икономическите и паричните въпроси.

"Обнови Европа": По-добро регулиране и нови технологии

Либералната, проевропейска група "Обнови Европа", наследник на групата "Алианс на либералите и демократите за Европа" (АЛДЕ), твърди, че следващата Комисия трябва да бъде "Инвестиционна комисия", която да се занимава с научните изследвания, развойната дейност и иновациите, за да повиши конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб.

Тя предлага от 2027 г. нататък 3 % от БВП на ЕС да се изразходват за научни изследвания и инвестиции. (През 2022 г. разходите на ЕС за научноизследователска и развойна дейност са били 2,24 % от БВП, по данни на Евростат).

"Обнови Европа" също така подчерта, че МСП се нуждаят от по-лесен достъп до капитал. В специален план от 10 точки, публикуван по-рано тази година, групата заяви, че част от проблема може да бъде решен чрез премахване на националните бариери на капиталовите пазари.

Тя се застъпва и за специален комисар по правоприлагането, чиято задача да бъде пълното прилагане на съществуващите правила на ЕС.

Група на Зелените/Европейски свободен алианс: Макроикономическо управление, основано на благосъстоянието

Групата на Зелените/Европейски свободен алианс предвижда повишаване на конкурентоспособността чрез зелени инвестиции. Групата провежда кампания за "Зелена и социална сделка". Това е пакет, който обещава да вложи пари от компаниите за изкопаеми горива и други групи в зелени инвестиции, като по този начин създаде работни места и осигури основни права на всички в Европа. Притесненията на групата са свързани с храната, чистата вода, основните жилища, евтиния обществен транспорт и енергията.

Европейска обединена левица/Северна зелена левица: Облагане на корпоративните свръхпечалби!

Европейска обединена левица/Северна зелена левица (GUE/NGL) смята, че нарастващото неравенство, избягването на данъци и липсата на инвестиции в обществени услуги са трите най-важни проблема, с които трябва да се справим.

"Неравенството между богатите и бедните расте", заяви говорител и добави, че промените в данъчното облагане могат да заменят мерките за икономии, планирани в момента в целия блок. "Правителствата на ЕС губят зашеметяващите 286,5 млрд. евро приходи годишно, което се равнява на 33 млн. евро на час, поради неспособността им да облагат справедливо най-богатите в Европа."

С приходите групата обещава да доведе до преодоляване на социалното неравенство, да стимулира инвестициите и да подхрани екологичния преход. Те също така насърчават добавянето на специални роли на Европейската централна банка (ЕЦБ) включително здравеопазване и образование, научни изследвания и транспорт.

Борбата с нарастващите цени и социалното неравенство, както и справянето с безработицата, са сред най-важните въпроси за европейските избиратели преди изборите за Европейски парламент през юни.

Инфлацията намалява от няколко месеца насам и се очаква Европейската централна банка да намали основните лихвени проценти през юни, което е знак, че блокът е на прав път.

Макар някои партии да твърдят, че справянето със социалните неравенства до голяма степен е в правомощията на държавите членки, предизвикателствата на пазара на труда със сигурност ще останат на дневен ред за следващата европейска администрация.

Европа се бори с дисбаланса на своя пазар на труда, като в някои отрасли има недостиг на персонал, а в други - излишък на квалифицирани работници.

ЕНП подчертава значението на защитата на 100-те милиона работни места в Европа чрез подкрепа за МСП. Групата също така обещава да създаде нови работни места чрез стартиране на план за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, като за целта ще изразходва 4 % от БВП на ЕС.

Те обещават да "продължат борбата с младежката безработица" и да създадат програма за финансиране, която да увеличи значително броя на стартиращите предприятия, ръководени от жени.

За да се гарантират правата на работниците в целия блок, ЕНП планира да създаде и обща европейска гаранция за работниците на цифровия пазар.

За да се справи с недостига на квалифицирани работници, "Обнови Европа" се фокусира върху подобряване на съответствието между образованието и изискванията на пазара на труда и има за цел да реформира училищната система. Тя включва в процеса на трансформация компаниите, които разполагат със знания, и разработва специализирани програми за обучение, като например "Академии за нулеви емисии", които да подготвят търсещите работа за прехода към екологични и цифрови технологии.

С&Д заяви: "Трябва да подготвим работниците да участват в процеса на индустриална трансформация, в който се намираме, чрез зеления и цифровия преход", като добави, че така наречената "Подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации" (SURE) следва да продължи да действа като схема за подпомагане по време на криза.

За да се справи с безработицата чрез осигуряване на обучение и заетост в публичния сектор, групата на левицата предлага да се въведе план за гарантирана заетост, финансиран от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).

Тя настоява за по-добри трудови и социални права и например за съкращаване на работното време без загуба на доход.

Групата се застъпва и за Директива за европейския базов доход - универсален минимален доход за всички европейци, който да покрива основните нужди, включително храна, жилище и енергия.

Зелените политици заемат внимателна позиция по този въпрос, като заявяват, че универсалният базов доход трябва да бъде проучен и изследван.

Групата смята, че решаването на климатичната криза ще създаде милиони работни места в сектори от възобновяеми енергийни източници и строителство до промишленост и транспорт.

"Готовите за изпълнение проекти, които ще стартираме утре, представляват 2 милиона работни места в краткосрочен и средносрочен план, а в дългосрочен план - до 10 милиона", се казва в манифеста им. Той смята също така, че мандатът на Европейската централна банка трябва да бъде преразгледан, така че да включва пълна заетост наред с ценовата стабилност.

Жилищното настаняване е все по-сериозен проблем в целия блок.

"Във всяка една нощ в ЕС има 900 000 бездомни хора, а милиони се борят с нарастващите наеми в големите градове", според алианса на Зелените/ЕСА. Те обещават да увеличат публичните и частните инвестиции в достъпни жилища, включително социални жилища. "Подкрепяме въвеждането на контрол върху наемите в градовете и регионите, където наемите са се увеличили до степен, че са станали непосилни", се казва в техния манифест.

С&Д смятат, че "ЕС може да направи повече". Групата се застъпва и за увеличаване на публичните инвестиции в екологични социални жилища, както и за план на ЕС за осигуряване на достойни и достъпни жилища и ограничаване на приватизацията на обществени или социални жилища.

ЕНП вижда пътя към въглеродно неутрално и екологосъобразно бъдеще в Енергийния съюз, в който ще се развиват по-интензивно взаимовръзките между електроенергийните и газовите мрежи на ЕС, като по този начин ще се интегрира още повече европейският пазар на електроенергия и газ. Тя също така се застъпва за това "държавите да решават за своя специфичен енергиен микс".

Партията настоява за алтернативни горива, като заявява, че е необходимо бързо увеличаване на международното производство на водород в блока.

Освен това твърди, че е създала ускорени процедури за издаване на разрешителни за проекти за възобновяеми енергийни източници.

В резултат на настоящата ситуация ЕС все още харчи по 1 млрд. евро на ден за внос на енергия, което повдига и въпроси за конкурентоспособността на блока, добави тя.

Други политически групи също желаят да подкрепят енергийния преход, особено за да се намали зависимостта от изкопаеми горива от трети страни. Въпреки това, зеленият преход също така е стратегически зависим за Европа, под формата на електрически батерии и важни химикали.

Според "Обнови Европа" "трябва да увеличим използването на възобновяема енергия.

До 2030 г. използването на енергия в Европа трябва да достигне поне 45 % от възобновяеми източници (42,5 % е задължителната цел) и 11,7 % намаление на потреблението на енергия".

"Обнови Европа" смята, че МСП имат ключова роля в екологичния и цифровия преход и се нуждаят от по-лесен достъп до капитал.

ЕКР оставя на всяка държава да определи собствения си енергиен микс, но "категорично се застъпва за технологично неутрален подход, който подкрепя ядрената енергия и ни прави първенец в геотермалната енергия".

Зелените искат да трансформират енергийната система на Европа, така че да разчита на 100% на слънчева, водна, вятърна и геотермална енергия, като постепенно се откаже от изкопаемите енергии до 2040 г., започвайки с въглищата до 2030 г. "Искаме да насърчим обществената собственост върху проектите за възобновяема енергия", казват те в своя манифест. Левицата се застъпва и за обществен контрол и собственост върху енергийните ресурси, като насърчава общините да постигнат своя енергиен суверенитет.

Групата на Зелените подчертава, че мерките за пестене на енергия с цел намаляване на потреблението са от съществено значение. Почти 40 % от въглеродните емисии в Европа се дължат на енергийно неефективни сгради. Групата на Зелените се стреми да разпределя публични средства за обновяване на жилищата на хората с най-високи сметки за енергия и най-ниски доходи. Тя изложи планове да се съсредоточи върху развитието на евтина електрическа мобилност и инфраструктура за зареждане. І БГНЕС

 

Последвайте ни и в google news бутон