ЕК: Очакваната инфлация за България за 2024 г. е 3,1% и 2,6% за 2025 г.

През 2024 година Брутният външен продукт на България се очаква да нарасне с 1,9% през 2024 г. и с 2,9% през 2025 г. Въпреки че растежът на частното потребление се очаква да бъде умерен, вътрешното търсене се очаква да остане основният двигател на растежа.

Очаква се износът да нарасне значително след първото тримесечие на 2024 г. в съответствие с възстановяването на външното търсене, а вносът се очаква да се възстанови, воден от вътрешното търсене.

Очаква се бюджетният дефицит да достигне 2,8% и 2,9% през 2024 г. и 2025 г. поради разходите за пенсии и заплати.

Очаква се консолидираният държавен дълг да нарасне до 24,6% от БВП до 2025 г.

Това записа Европейската комисия в пролетната си икономическа прогноза за България. Прогнозата бе представена днес от комисаря по икономиката на ЕС Паоло Джентилони. 

След общата икономическа стагнация през 2023 г., по-добрият от очакваното растеж в началото на 2024 г. и продължаващото намаляване на инфлацията създадоха условия за постепенно увеличаване на икономическата активност през прогнозния период.

В прогнозата се предвижда растеж на БВП през 2024 г. от 1,0% в ЕС и 0,8% в еврозоната. През 2025 г. се очаква растежът на БВП да се ускори до 1,6% в ЕС и до 1,4% в еврозоната.

Очаква се инфлацията по Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в ЕС да намалее от 6,4% през 2023 г. на 2,7% през 2024 г. и на 2,2% през 2025 г. В еврозоната се очаква тя да се забави от 5,4% през 2023 г. на 2,5% през 2024 г. и на 2,1% през 2025 г. За България очакваната инфлация за 2024 г. е 3,1% и 2,6% за 2025 г.

Според прогнозите растежът на заетостта в ЕС ще се забави до 0,6% през тази година, преди да намалее още до 0,4% през 2025 г. Очаква се равнището на безработица в ЕС да остане като цяло стабилно около историческия си минимум. За България прогнозираната безработица за 2024 г. е 4.3%, а за 2025 г. – 4%.

Несигурността и рискът от влошаване на икономическите перспективи се увеличиха още повече през последните месеци в резултат най-вече на развитието на продължителната военна агресия на Русия срещу Украйна и на конфликта в Близкия изток. Геополитическото напрежение в по-широк контекст също продължава да поражда рискове, обобщава ЕК. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон