"АзерНюз": Стратегическото партньорство между Баку и София е ключово за европейската енергетика

Държавната петролна компания на Република Азербайджан (SOCAR) започна да доставя природен газ на български промишлени предприятия.

Тази стъпка бележи ключов напредък към повишаване на енергийната сигурност на България и задълбочаване на икономическите отношения между двете страни - значимо събитие за енергийното сътрудничество в Югоизточна Европа.

Доставките на природен газ следват двустранното споразумение между Азербайджан и България, което подчертава ангажимента им за разширяване на сътрудничеството в енергийния сектор. Подписаното в Баку на 8 май споразумение очертава различни възможности, включително разширяване на търговския дял на SOCAR на европейския газов пазар. Неотдавнашното споразумение за доставка, осъществено в партньорство с българските компании М-Газ и Асарел Медет, е част от стратегическата инициатива на SOCAR за засилване на присъствието ѝ в Европа.

Началото на доставките на газ на 21 юни е подкрепено от меморандум за сътрудничество, подписан между SOCAR и Асарел Медет. Той не само улеснява проектите за индустриална газификация в България, но подчертава ролята на Азербайджан като надежден енергиен партньор в региона. Усилията за газификация ще бъдат от полза за няколко български града и промишлени съоръжения, като по този начин ще се укрепи местната инфраструктура и ще се подобри достъпът до енергия.

България, която получава азербайджански газ от януари 2021 г., се очаква да увеличи годишните си доставки до 1,5 милиарда кубически метра през 2024 г. Това постоянно нарастване отразява все по-голямото търсене на азербайджански природен газ в енергийния микс на България, като допринася за диверсификацията и устойчивостта на веригата за доставки в страната.

Стратегическите ползи от това партньорство се простират отвъд непосредствената енергийна сигурност. Като интегрира азербайджанския газ в енергийния си микс, България не само намалява рисковете от зависимост, но и се приспособява към по-широките енергийни цели на Европейския съюз за диверсификация и устойчивост. Освен това Азербайджан се възползва от разширен достъп до пазара и укрепва позицията си на ключов енергиен доставчик на континента.

Тези съвместни усилия са пример за взаимноизгодния характер на енергийните партньорства, при които ресурсното богатство на Азербайджан отговаря на стратегическите енергийни нужди на България. Тъй като двете държави се ориентират в сложността на глобалния енергиен пейзаж, тяхното сътрудничество създава прецедент за регионална интеграция и икономическа устойчивост.

Продължаващите доставки на газ от Азербайджан за България подчертават разрастващия се съюз в областта на енергийното сътрудничество. С взаимните си ангажименти за повишаване на енергийната сигурност и развитие на икономическите връзки Баку и София ще извлекат значителни ползи от стратегическото си партньорство през следващите години.

Чрез своите силни страни и общи цели, двете държави проправят пътя за устойчиво развитие и гъвкавост на развиващите се енергийни пазари в Европа. І БГНЕС

--------

Улвия Шахин, коментар за "АзерНюз"

Последвайте ни и в google news бутон