ВСУ "Черноризец Храбър" обсъди с професионални гимназии в страната стратегии за развитие на Центрове за високи постижения

Центровете за високи постижения в професионалното образование и обучение са създадени в съответствие с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, по проект „Модернизация на образователна инфраструктура".

Варненският свободен университет бе организатор и домакин на среща с професионални гимназии в страната, които са Центрове за високи постижения. Събитието събра повече от 15 директори и представители на училищата. Обсъдени бяха възможностите за създаване на стратегиите за развитие на Центровете.

Срещата откри доц. д-р Елеонора Танкова, зам.-ректор на ВСУ  "Черноризец Храбър", която приветства участниците и ги покани да се включат в предстоящата конференция по позитивна психология в образованието през есента. Проф. д-р Велислава Николаева, преподавател в катедра „Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър", представи технологията за създаване на Стратегия за развитие на Център за високи постижения. Срещата стана отправна точка за дискусия, в която бе обсъдено мястото на Центровете и партньорството им с университета в триъгълника на знанието. Участниците благодариха за професионалните и партньорски отношения с университета.

Работната среща е в изпълнение на поетите от ВСУ „Черноризец Храбър" ангажименти - през февруари 2024, университетът стана партньор на среща за обмен на иновативни образователни практики „Лидерство в професионалното образование" по националната програма „Иновации в действие". Организатор и домакин на събитието бе Иновативната професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински" в Генерал Тошево.

ВСУ "Черноризец Храбър" е надежден партньор на професионалните гимназии в страната и активно работи с повече от 10 Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Университетът продължава да подкрепя и насърчава сътрудничеството между академичната общност и професионалните учебни заведения, с цел подобряване на качеството на образованието и подготовката на кадри, отговарящи на нуждите на съвременния пазар на труда.

Центровете за високи постижения в професионалното образование и обучение са създадени в съответствие с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, по проект „Модернизация на образователна инфраструктура". В страната има 28 центъра - по един във всяка област. Инфраструктурното им изграждане е първи етап от проекта, който стартира през тази календарна година. Във втория му етап предстои изграждането на иновативна образователна среда за провеждането на професионално обучение в съответствие с изискванията на регионалния трудов пазар. Предвидено е още да се осигури повишаване на квалификацията на преподавателския състав в партньорство с бизнеса и висшите учебни заведения в т. нар. „триъгълник на знанието".

Последвайте ни и в google news бутон