ББР се допитва до пазара относно гаранционни продукти по програмата InvestEU

Срещите с потенциални партньори за предлагане на финансиране с европейска гаранция ще се провеждат до 30 юли

В резултат от успешно приключилите преговори с ЕК, при които бе избрана за прилагащ партньор на програма InvestEU, Българската банка за развитие започва пазарни консултации за предлагане на два финансови продукта с европейска гаранция. Те са насочени към малкия и средния бизнес, и за изграждане на устойчива инфраструктура.

Консултациите са подготовка за стартиране на открита и прозрачна процедура за избор на финансови посредници, с които ББР да сключи оперативни споразумения за предлагане на гаранционните продукти.

За да финализира документите за избора, банката ще проведе консултации с всички заинтересовани лица.

В подкрепа на развитието на малкия и средния бизнес ще бъде предлаган гаранционен продукт с два обособени подпродукта – гаранции с таван и без таван на загубите.

Целта е да се съчетае финансирането на общи мерки за развитие на конкурентоспособността на МСП с подпомагане за приоритетни политики, като зелен преход, иновации, дигитализация, културни и творчески индустрии.

Вторият продукт по програма InvestEU ще подкрепя създаването на устойчива инфраструктура и ще се предлага в три подпродукта:

- гаранция с таван на загубите в областта на отпадъците, отпадъчните води и чистия въздух;

- гаранция с таван на загубите в сектор интермодален транспорт;

- гаранция без таван на загубите в сектор води.

Срещите с желаещите да участват в консултациите ще се провеждат до 30 юли в сградата на ББР в София на ул. „Дякон Игнатий“ 1 или онлайн.

Повече информация за гаранционните продукти по програма InvestEU и основните теми, които ще бъдат обсъждани с потенциалните партньори, са публикувани на www.bdbank.bg.

Програма InvestEU (2021-2027 г.) е основният инструмент на ЕС за инвестиции за възстановяване на икономиките, екологичния напредък и заетостта в Европа. Тя е насочена към подкрепа на растежа след COVID-кризата и постигане на целите за изграждане на екологична, цифрова и устойчива европейска икономика. І БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон