С фолклорни традиции и много игри закриват Фестивала на цацата в Кранево

За трите дни на фестивала на сцената в Кранево се изявиха и над 100 местни и самодейни артисти и изпълнители. 

С фолклорни концерти и традиции и много игри и забавления за най-малките ще бъде закрит Фестивала на Цацата в Кранево, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона. 

Тридневният фестивал вече стана ежегоден и е символ на идващото лято, посрещано с музика, танци, игри, кулинарни демонстрации, студена бира и прясна цаца. Специални гости тази година бяха Boney M Experience - гру­па­та, коя­то па­зи му­зи­кал­но­то нас­лед­ство на ле­ген­дар­на­та фор­ма­ция и обе­ща­ва лю­би­ми­те хи­то­ве на ня­кол­ко по­ко­ле­ния.

В пър­ва­та ве­чер на сце­на­та излязоха "Ке­ра­на и Кос­мо­нав­ти­те".

Във вто­рия ден ос­вен Boney M Experience, на сце­на­та се ка­чи и БГ дуе­тът.

Тре­тият ден е пос­ве­тен на фол­клор­ни­те тра­ди­ции, като прог­ра­мата приключва в не­де­ля ве­чер с ор­кес­тър „Ви­во Мон­та­на“.

За трите дни на фестивала на сцената в Кранево се изявиха и над 100 местни и самодейни артисти и изпълнители. 

Фес­ти­ва­лът се про­веж­да със съ­дей­ствие­то на Об­щи­на Бал­чик и Кмет­ство Кра­не­во. I БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон