Защитата на 30% от океаните е огромно предизвикателство за планетата

Как да преминем от защита на 8% от морските зони към 30% за по-малко от 10 години? Този въпрос е в основата на глобален форум в Канада този уикенд, който има за цел да спаси морските екосистеми, застрашени от прекомерен риболов, замърсяване и изменение на климата.

Покрай историческото споразумение за биоразнообразието, подписано на COP15 в Монреал в края на миналата година, около 3000 официални лица, учени, неправителствени организации и групи от коренното население се събират във Ванкувър за петия Международен конгрес за морските защитени територии (IMPAC5).

Учените заявиха, че срещата е от решаващо значение за създаването на рамка за постигане на договорената на COP15 цел за защита на 30 % от сушата и океаните на планетата до 2030 г.

Това е огромна стъпка за опазването на океаните, при която ще се утрои броят на зоните, забранени за повечето човешки дейности, с цел да се запазят чувствителните екосистеми и застрашените видове.

Срещата на високо равнище, която обикновено се провежда на всеки четири години, се провежда с двегодишно закъснение поради пандемията Covid-19.

"Трябва да преосмислим политиките, икономиките, приоритетите и процесите си по начин, който да отразява важната роля на природата за нашето здраве, справедливост, благосъстояние и икономическа устойчивост", заяви домакинът Канада, която има едни от най-дългите брегови линии в света.

Океаните, които покриват почти три четвърти от земната повърхност, са дом на една четвърт от известните видове и поглъщат 30 % от емисиите на CO2 от човешката дейност.

"COP15 отбеляза историческа точка на пречупване в усилията за опазване на природата... но сега натискът е не само да постигнем числената цел, но и да се уверим, че го правим правилно, че нашите морски защитени зони са на правилните места (и) че се управляват добре", заяви Пепе Кларк от Световния фонд за дивата природа (WWF) пред АФП.

Някои експерти се опасяват от "политиката на цифрите".

Съпротива срещу изменението на климата

Учените съобщиха, че са идентифицирани горещи точки на биоразнообразието или особено уязвими райони, които заслужават спешни мерки за опазване.

Сега е необходимо да се проведат дискусии за "създаване на глобална мрежа, която да е екологично представителна и която адекватно да защитава целия спектър от типове екосистеми", според Кларк.

Особено като се има предвид, че защитата и по-устойчивото управление на океаните ни ще ги направи по-устойчиви на климатичните промени.

Но дори светът да постигне "амбициозната цел за защита на 30 % от океаните до 2030 г. в рамките на висококачествени (морски защитени територии), целите на рамката не могат да бъдат напълно постигнати без подходящо управление на останалите 70 % от океаните", заявиха от Pew Charitable Trusts, организация с нестопанска цел.

За Сиан Оуен, директор на Коалицията за опазване на дълбоките води (Deep Sea Conservation Coalition - DSCC), "е от решаващо значение бързо и недвусмислено да бъдат отхвърлени както съществуващите, така и нововъзникващите индустрии, които застрашават дълбокия ни океан, и да управляваме устойчиво останалите 70 процента".

Държавите - членки на ООН, ще се срещнат отново в края на февруари, за да се опитат да изработят договор за защита на открито море - сесия, която по принцип трябва да бъде последна.

Защитата на международните води, които покриват почти половината от планетата, е от решаващо значение за здравето на целия океан и неговото биоразнообразие, както и за ограничаване на глобалното затопляне.

"Правителствата трябва да ограничат дейностите, които унищожават и нарушават жизненоважните екосистеми, поддържащи живота на Земята", заяви DSCC. /БГНЕС