Вълчев: Образованието на XXI в. е изграждане на умения и отношения

Образованието на XXI в. не е само знания, но изграждането на умения и отношения. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, предаде репортер на БГНЕС.

Днес бе подписано споразумение за сътрудничество между Министерство на културата и Министерство на образованието и науката. Предмет на споразумението е разширяване интересите на децата и учениците към българската идентичност, традиции, история и съвременни форми в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство, както осъществяване на мерки и дейности между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и държавните културни институции в областта на сценичните изкуства в системата на министерството на културата.

Министърът на образованието припомни, че всъщност първо споразумение са подписали миналата година. „Не е толкова единствено важен актът на допълване на това споразумение, а това искаме да провеждаме последователна политика на разширяване на образователната среда на учениците“, каза той. Красимир Вълчев припомни, че миналата година стартирали като част от националната програма „Съвременна образователна среда“ модулът „Музеите като образователна среда“. „Над 5000 ученици са посетили музеи. Това не е малко, но не е и много. Нашата амбиция е много повече ученици да имат възможност да посетят различни културни институции, да има много повече междуучилищни изяви, много повече дейности по интереси в областта на изкуствата, които да се провеждат с други организации не само в областта на изкуствата. Тази година разширяваме към сценичните изкуства програмата, съответно и споразумението е предпоставка за това“, каза министърът.

Красимир Вълчев посочи, че вчера на заседанието на Министерски съвет одобрили националните програми за развитие на образованието за 2019г. Отново има модула в програмата, но този път той не е музеите, а културните институции като образователна среда. „Един от приоритетите ни през тази година, ще бъде ние ефективно, последователно да въведем т. н. компетентностен подход в система. Той е заложен в Закона за предучилищното и училищното образование. Образованието на XXI век не е само знания, но изграждането на умения и отношения. Много важна част са изкуствата в тази политика, много важно е във всеки един част ние да провокираме интереса, желанието за учене да вмъкнем различни интереси, дисциплини във всеки един час, но и по линия на извънкласната дейности, по линия на партньорство с други институции, също така ние трябва да проведем този компетентностен подход“, каза образователният министър. Той посочи, че готвят също така и програма с БАН повече ученици да посетят институтите и музеите на БАН.

„Ние сме дълбоко убедени, че културата и образованието са заедно, те ще вървят заедно и занапред и винаги са били заедно. Колкото повече обществото ни си дава сметка за това, толкова по-добре за нашето обществото, за нас самите като граждани на нашата Република България“, каза зам.-министърът на културата Румен Димитров. /БГНЕС