Токът скача средно с 4,40%, топлото с над 16%

Цените на електрическата енергия за регулирания пазар се увеличават средно с 4,40%, цените на топлинната енергия нарастват средно с 16,23%. От държавния регулатор обясняват поскъпване с по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии.

По-рано днес КЕВР утвърди по-високата цена на природния газ от 1 юли в размер на 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди следните цени: за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД - 98,48 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 99,55 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв./MWh, за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 85,91лв./MWh, за „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 98,29 лв./MWh, за „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 96,01 лв./MWh, за „Топлофикация ВТ“ АД - 107,47 лв./MWh, за „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 100,96 лв./MWh.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия за бита са : за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 84,51 лв./MWh, за „Топлофикация - Перник“ АД - 84,32 лв./MWh, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД - 78,18 лв./MWh , за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД - 108,06 лв./MWh.

За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“АД крайната цена на електроенергията нараства с 5,57%, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - с 3,74%, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ - с 3,51%, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31%. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената "задължение към обществото".

В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС, приходите от която се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. В тази цена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите по дългосрочните договори.

По-високите цени за ток и парно влизат в сила от днес, 1 юли 2021 г.

Заради поскъпването, трите енергодружества - ЧЕЗ, ЕВН и Енерго Про, започват извънредно отчитане на електромерите.

Eлектроразпределителните дружества трябва да засекат каква част от потреблението е по старите и каква част по новите цени. Ние обаче също може да проверим данните на електромерите си и да ги подадем на електрокомпаниите.

За да могат да осигурят бързото отчитане на електромерите, ЧЕЗ са ангажирали допълнително над 500 служители, които ще работят с удължено време.

Поради физическата невъзможност обаче всички електромери да бъдат отчетени в един и същ ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени - т.е. днес.

Клиентите могат и сами да отчетат показанията на електромерите си и да подадат данните си от днес до 4 юли. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството.

Също от днес всички малки и микро фирми вече трябва да излязат окончателно на свободния пазар, тъй като изтече гратисният период, който им беше даден, съобщава БНР.

Към момента около 76 хиляди потребители на територията, обслужвана от ЧЕЗ, не са избрали своя нов търговец и те ще трябва да преминат към доставчик от последна инстанция. 41 хиляди компании клиенти на Енерго Про ще плащат повече, считано от днес.

При ЕВН фирмите, които ще плащат по-висока цена за електроенергията от днес, са около 55 хиляди. /БГНЕС