Тагарев: Патриотичното възпитание формира личността от най-ранна възраст

Патриотичното възпитание е част от образователния процес, който има за цел формирането на личността от най-ранна възраст.


Това заявява министърът на отбраната Тодор Тагарев по отношение на политики и инициативи за младежта в Р България, предаде репортер на БГНЕС.

„Една от най-важните задачи на българското образование е да спомага за изграждането на стабилна ценностна система в подрастващите, в която патриотизмът заема особено място", подчертава Тагарев.

Министърът на отбраната пояснява, че реализирането на тази политика се извършва на основание разпоредбата на чл. 56 от Закона за резерва на въоръжените сили на България. „Гражданите на България в двата етапа за придобиване на средно образование се обучават за усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили", добавя той.

Тагарев посочва, че обучението се провежда ежегодно в периода от 1 декември до края на учебната година и се осъществява в часа на класа, в рамките на 5 учебни часа за Х клас и 5 учебни часа за XI клас.

Министърът на отбраната допълва, че съдържанието на обучението на учениците в Х клас е с тематична насоченост усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на Родината; същност и съдържание на гражданско-военните отношения; оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер; оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, както и оказване на съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм; защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

„Съдържанието на обучението на учениците в XI клас във втория етап за придобиване на средно образование е с тематична насоченост: въоръжените сили на България – история и настояще; мисии и задачи на въоръжените сили на България; участие в операции и мисии извън територията на страната; същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили на България; въоръжение и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили; приемане на военна служба и на военна служба в резерва на въоръжените сили на България", заявява още той.

Тагарев уточнява, че обучението се извършва от военнослужещи или цивилни служители на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, преминали подготовка за обучение на ученици съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на България. „По време на обучението военнослужещите носят униформа без снаряжение. На учениците не се предоставя оръжие, с което да боравят", отбелязва той и добавя, че подготовката е основно теоретична с представяне на поуки от практиката.

Министърът на отбраната отбелязва и че през учебната 2022/2023 г. стартира и Националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия", с решение на Министерския съвет от 25 март 2021 г., като изпълнението ѝ е възложено отново на държавни институции, сред които МОН и МО.

„Програмата продължава и през учебната 2023/2024 г. В рамките на една учебна година от МОН се осигуряват 300 хил. лв., а от МО 200 хил. лв.", подчертава Тагарев и допълва, че програмата е разделена на два модула и ще допринася за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за Българската армия и за националните традиции и култура.

Тагарев припомня, че на 14 юли т.г. с решение на МС беше приет и План за националните чествания, като в него е включен и Национален ученически конкурс „Наследник съм на ..." за ученици от V до XI клас, а целта е да провокира техния интерес към славното българско военноисторически минало, победите на Българската армия и героизма на българския войник, както и да насочи вниманието им към съхраняване на родовата историческа памет чрез изследователска дейност, свързана с участието на техни предци в Балканските войни, като връзка между историята и съвремието. „Учениците ще могат да участват в конкурса с разработването на проекти с изследователски характер, свързани с участието на техните предци в Балканските войни (1912 – 1913 г.), а срокът за изпращане на проектите е до 31 януари 2024 г.", казва още министърът на отбраната./БГНЕС