Служебният кабинет ще одобри промени при личните документи

На редовното си заседание служебният кабинет ще одобри промени в Закона за българските лични документи, както и ще бъде приет национален профил на риска от бедствия в България и план за управление на риска от бедствия, предаде репортер на БГНЕС.

Служебните министри ще одобрят меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция за сътрудничество в областта на сигурността на доставките и съхранението на газ. Предстои одобрените и на промените в Закона за особените залози.

Служебното правителство ще приеме наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, както и промени в наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките.

Ще бъде прието и решение за откриване на филиал в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас.

Служебният кабинет ще утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерския съвет, заместник-министрите и областните управители. /БГНЕС