Служебният кабинет ще одобри допълнителни разходи за общините и 4 министерства

На редовното си заседание служебният кабинет ще одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на общините, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта, както и по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г., предаде репортер на БГНЕС.

Служебните министри предстои да одобрят допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2022 г. за компенсиране на разходите за месец септември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини.

Ще бъдат одобрени и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитни комитети към общините.

Очаква се служебният кабинет да одобри допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

Ще бъде взето решение и за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в България. /БГНЕС