Славов: Централният регистър на особените залози е гаранция за правната сигурност

Преди точно един месец Централният регистър на особените залози премина към Агенцията по вписванията. Една дълго отлагана реформа, но много очаквана реформа, защото централният регистър на особените залози е гаранция за гражданския и търговския оборот и правната сигурност.

Това заяви министърът на правосъдието Атанас Славов, предаде репортер на БГНЕС.

Славов каза, че в лицето министъра на електронното управление е видял политическа воля за реализация на този процес, и благодарение на това в рамките на 3 седмици след встъпването му в длъжност Централният регистър е успял да заработи.

“По този начин всички вписвания на залози, които се правят, на запори могат да бъдат проследени в реално време. Съответните органи могат да правят своите справки. Оттам могат да бъдат изкарани много интересни изводи, като например с какви обезпечения се вземат големи кредити. Стъпката е важна. Показва как трябва да си сътрудничат институциите и администрациите, и че когато има визия и воля, нещата се случват по правилния начин”, каза той и коментира, че в рамките на един месец не са констатирали фундаментални проблеми в работата на регистъра.

“За мен е изключителна чест, че за първи път България разполага със система на Централния регистър на особените залози, която позволява електронно подаване на заявления. Системата още на програмно ниво гарантира, че заявления се обработват по реда на тяхното постъпване, като същевременно предлага най-съвременния метод за защита и проследяване на всички потребители в системата, т.е. - не е възможно някой да направи нещо без това да бъде засечено.”, каза министърът на електронното управление Александър Йоловски. Той уточни, че всички действия в системата се подписват с електронен подпис и електронен печат. “Съществена силна страна е интеграцията с много първични регистри - Търговски регистри, Булстат, ГРАО и др.”, посочи той и добави, че за първи път НАП се вписват автоматизирано без човешка намеса.

“За този един месец има 306 000 броя заявления, като от тях за първи път са регистрирани близо 296 000 нерегистрирани запора от НАП, а в този период автоматизирано са вписани 4470 запора от НАП, на гише са подадени 3776 заявления, а по електронен път на портала на агенцията са подадени 1880 заявления”, съобщи Йоловски. /БГНЕС