Сдружение на родовете от Македония: Противопоставяме се на езика на разделението и омразата

Българското сдружение на родовете от Македония e съвременен продължител на повече от едновековните традиции за организиране на бежанците от Македония, изселили се в свободната българска държава. Като родолюбива организация, която обединява потомци на родове, излъчили видни книжовници и революционери от Македония като Кузман Шапкарев, Борис Дрангов, Мише Развигоров, Тодор Александров и много други, ние следим със загриженост последните публични коментари в братската Република Северна Македония по повод конструктивните идеи и предложения на бившия премиер Любчо Георгиевски за преодоляване на историческите и политическите неразбирателства между нашите две страни. Това се казва в становище на сдружението, изпратено до медиите.

Многобройните прояви в медийното пространство на обществени и политически фигури от различен калибър и с разнообразни роли и функции наподобяват до голяма степен публичния линч, на който през пролетта на 2020 г. бе подложен проф. Денко Малески. С огорчение наблюдаваме, че всеки опит за сближаване между двете близки съседни страни, чрез връщане върху нашата реална история, среща яростен отпор на влиятелни структури в Северна Македония. Това е продължение на методите от времето на Студената война за обработване на обществото във враждебен на България дух. За съжаление, като резултат основните политически сили в републиката със своите действия създават напрежение, разделение и нестабилност. Бихме искали да подчертаем, че винаги категорично ще се противопоставяме на изопачаването на историческите факти и на създаването на омраза между хората с една и съща кръв. Какъв смисъл има да се отричат очевидните и лесно проверими факти, че всички македонски революционни организации в османския период са имали българския стандартен език и писмо за свой официален? Или пък че Гоце Делчев и Даме Груев и много други революционери от тази епоха са били учители на Българската екзархия и са преподавали българския книжовен език? Не можем да се съгласим със задна дата да се подменя народността на нашите именити предци, които са оставили толкова значимо и ясно книжовно и революционно наследство. Това е обидно за тяхната памет, това е обидно за нас и нарушава нашите естествени човешки права, заявяват от сдружението. Необузданите обществени и политически реакции срещу разбирателството между нашите две страни показват, че във Вардарска Македония продължават да съществуват мощни фактори, които се противопоставят на интегрирането на страната и целия регион в Европейския съюз. Със загриженост констатираме, че чрез издигането на агресивни и фалшиви исторически претенции те се опитват да създадат напрежение и нестабилност в нашата част на Европа и трайно да възпрепятстват европейския път на Република Северна Македония, подчертават от сдружението. Българското сдружение на родовете от Македония ще се противопоставя на езика на разделението и омразата и ще работи за запазването на родствената близост, която съществува между гражданите на България и Северна Македония, се казва още в становището на сдружението на родовете от Македония. /БГНЕС