Съдът отново потвърди валидността на разрешението за строеж на “Златен Век” и отмени спирането на строежа му

Административният съд на София отново потвърди валидността на разрешението за строеж на сградата "Златен Век" и отмени заповедта на ДНСК за спирането на строежа.

Решението на Административен съд София-град е от 6 ноември. Второто произнасяне на съда се наложи, след като Върховния административен съд върна делото на първа инстанция. През юли 2019 г. друг състав на АССГ (56 състав) се произнесе по аналогичен начин - потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен Век“ и отмени заповедта на ДНСК за спирането на строежа. От аргументите на съда стана ясно, че ДНСК не е имала правно основание за спирането на „Златен Век“ и строителството му може да продължи. След обжалване от страна на ДНСК Върховният административен съд върна делото на първа инстанция за повторно разглеждане и събиране на повече доказателства. Това наложи Административен съд София-град да назначи и разгледа две тройни експертизи по делото и със свое решение от 6.11.2020 новият съдебен състав (33 състав) потвърди решението на 56 състав, определи заповедта на началника на ДНСК за спиране на строежа на „Златен Век“ като незаконосъобразна, отново я отмени и осъди ДНСК да заплати разноските по делото. Освен това, Административен съд София-град за пореден път потвърди, че Разрешението за строеж на „Златен Век“ е валидно до 2028 г: -„Въпросът за действието на разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. на главния архитект на Столична община е засегнат в процесната заповед, поради което следва да се обсъди в настоящото производство. (…) Предвид посочената съдебна практика на ВАС, десетгодишният срок на издаденото разрешение за строеж следва да изтече едва през 2028 г.“ – категорични са за пореден път от Административен съд София-град. В Решението си съда изразява и недоумение как може Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), които трябва да контролират дейността на Главния архитект на Столична община да го питат дали издаден от него документ е законен, вместо те да се произнесат по този въпрос. Според съда, Главният архитект на Столична община няма как да даде становище дали издадено от него самия Разрешение за строеж е валидно или не, тъй като началника на ДНСК е единствения орган, компетентен да се произнесе дали е налице незаконен строеж или не: - „Той (началника на ДНСК) би следвало да бъде достатъчно компетентен, за да се произнесе по този въпрос, а не да иска становище по правен въпрос от издателя на Разрешението за строеж. Такава несигурност в собствената правна преценка буди недоумение, още повече, че в случая именно ДНСК е контролиращия орган по отношение на Главния архитект“ – аргументира се съдия Галин Несторов в поредното Решение на АССГ, потвърждаващо законността на „Златен Век“. /БГНЕС