Съдът спря смяната на ръководството на "Автомагистрали"

Софийският градски съд е спрял производството по вписването на ново ръководство на държавната фирма "Автомагистрали" ЕАД. Това е станало след иск на настоящия изпълнителен директор на дружеството Стоян Беличев и другите двама членове на съвета на директорите - Александър Филев и Иван Коларов.

Основният аргумент за решението е, че служебният министър на регионалното развитие Виолета Комитова, която като принципал на "Автомагистрали" иска да смени ръководството, не е провела конкурс за постовете. Освен това съдът отбелязва, че по закон членовете на борда трябва да са петима, а не трима, както тя предлага и както е сегашното положение.

Съдът постановява, че вписването на новото ръководство и заличаването на старото може да стане, след като се реши по същество спорът между страните.

Комитова поиска да смени ръководството на "Автомагистрали", след като проверка откри, че държавната фирма е платила авансово над 180 млн. лева на външни фирми за проекти за обезопасяване на свлачища и срутища, а шест месеца преди крайния срок почти нищо от възложените дейности не е свършено. Заради тези договори Комитова смени цялото ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура".

В допълнение проверка на "Сметната палата" откри, че държавното дружество е получило от поръчки за над 4 млрд лв. в нарушение на изискванията на закона. От общо 14 договора с държавата за период от пет години, шест са сключени, без да се изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка (т.нар in house възлагане).

Едно от условията за подобно възлагане е дружеството, което получава договорите, доказано да разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности, което в случая с "Автомагистрали" не е било факт. Така договорите са били възложени на подизпълнители при липса на публичност, без ясни критерии и проверка за свързаност между ръководството и служителите и лицата, на които се възлагат дейности. Общият извод е, че поради това не е осигурена достатъчна конкуренция при извършване на подбора и се поражда риск от концентрация на възлагани дейности и публични средства в ограничен кръг трети лица.

Комитова неведнъж съобщи, че иска да се раздели със старото ръководство на "Автомагистрали" цивилизовано. Директорът на компанията Стоян Беличев пък уточни, че е готов да предаде поста, стига смяната да стане по всички изисквания на закона. Информацията е на "Дневник". /БГНЕС